Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Kas kaubandusse jõudev mesi on puhas?

Eesti Maaülikooli iga-aastane konverents „Terve loom ja tervislik toit“ keskendub sel korral toiduhügieeni ja –tehnoloogia teemadele ning käsitleb tulevikusuundi loomakasvatuses.

Kümnendat korda peetava kokkusaamise esimesel päeval on ühe teemana vaatluse all taimekaitsevahendite kasutamise mõju mee kvaliteedile. „Kuna kaubandusse jõuab ka sellist mett, mis ei ole puhas, on teema aktuaalne lausa Euroopa tasandil. Mesilased on väga suure löögi all, kuna nemad korjavad pritsitud taimedelt mürke ja nii jõuavad need edasi meie mee sisse,“ selgitas konverentsi korraldustoimkonna juht Marko Kass. Ta nentis, et vahendid mõjuvad kahjulikult ka mesilastele endile, kes võivad ainete tulemusel hukkuda.

Teisel päeval on fookuses loomakasvatus, mille kõige olulisem teema on korraldajate sõnul lihaveisekasvatus. „Piimakarjakasvatuses oleme Euroopas tipus. Nüüd tuleks enam tähelepanu pöörata lihaveistele, mis on kõige kiiremini arenev loomakasvatusharu Eestis,“ rääkis Kass. „Kindlasti on sektori arenemisel oluline ülesanne ka ülikoolidel oma teadus- ja õppetööd selles suunas kohendada.“

Lisaks käsitletakse kahe päeva jooksul teisigi põnevaid toidu ja loomakasvatusega seotud uuringute tulemusi. Esimese päeva lõpetavad ettekanne toidupakendite vajadusest kaubanduses ning arutelu toiduga seotud müütidest. Järgneval päeval tehakse ettekanded seakasvatusest ja lüpsilehmade söötmise ja pidamise uuringutest.

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor Toomas Tiiratsi sõnul tekib õige sünergia teadlaste-õppejõudude ja tootjate-koostööpartnerite aruteludes. „Usun, et meie ühine konverents annab palju uusi ja häid mõtteid, kuidas üheskoos edukalt tegutseda.“

Konverents „Terve loom ja tervislik toit“ toimub 7.–8. märtsil Eesti Maaülikooli peahoones, Kreutzwaldi 1a. Konverentsi toetab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmete raames.

Lisainfo: Marko Kass, konverentsi korraldustoimkonna juht (+372 5045704, marko.kass@emu.ee)