Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Suurkonverents pakub säästlikke tulevikuvisioone

Eesti Maaülikooli iga-aastane konverents „Biosystems Engineering“ ehk „BSE 2018“ keskendub sel korral biomajandusele, jätkusuutlikule arengule ning põllumajanduse digitaliseerimisele.

Üheksandat korda peetava rahvusvahelise konverentsi eesmärk on kokku tuua teadlasi, eksperte ja õppejõude kogu maailmast, et teha teaduskoostööd erinevate riikide teadlasgruppide vahel. „Jagame informatsiooni kaasaegsete biosüsteemide tehnoloogiatest ja vahetame uusimaid teadusideid,“ kirjeldas maaülikooli biomajandustehnoloogiate õppetooli professor Timo Kikas.

Kikase sõnul on Industry 4.0 kontseptsioon juba mõnda aega rakendamist leidnud, seevastu digitaliseerimine põllumajanduses on alles lapsekingades. „Kuidas optimaalsemalt kasutada põllutöömasinaid? Kuidas vähendada inimmõju tootmisele ja keskkonnale? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime konverentsil vastust koos teadlastega 34 erinevast riigist.“

Konverents algab plenaaristungiga, kus jagavad oma teadmisi kogemustega teadlased, nagu prof Alexander Jäeger, prof Thomas Keller, prof Rimantas Venskutonis ja akadeemik, prof Enn Lust. Ettekanded puudutavad globaalses mõttes olulisi teemasid, nagu jäätmete taaskasutamine, toiduturvalisus, biorafineerimine ja taastuvenergia tulevik.

Programmis on 185 ettekannet, mis jagunevad kümne sektsiooni vahel. Konverentsil on ettekandeid 12 alavaldkonnast, millest populaarsemateks on taastuv- ja bioenergia, täppisviljelus, toidutehnoloogia ning põllumajandustehnika.

Konverents toimub 9.–11. mai maaülikooli tehnikainstituudis, Kreutzwaldi 56. Täpsema programmiga on võimalik tutvuda http://bse.emu.ee/.

Lisainfo: Timo Kikas, Eesti Maaülikooli biomajandustehnoloogiate õppetooli professor (timo.kikas@emu.ee, tel +372 5302 3636)