Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Toekas õpik võtab kokku toiduainete tootmise tehnoloogiad Eestis

Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetoolis valmis raamat, mille ilmumist on nii väike- kui suurtootjad oodanud kaua. Teisipäeval maaülikooli raamatukogus esitlemisele tulev "Toiduainete tehnoloogia" on uus 732 lehekülge tüse kõrgkooliõpik, mis on eriline selle poolest, et ta käsitleb tervet toiduainete tooteahelat.

Pikka aega hõlmas toiduainete tehnoloogia liha- ja piimatoodete õpet. Nüüd on õppekava laiendatud kogu toiduainete tootmise ahelale, selgitas raamatu koostaja, maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli lektor Vilma Tatar. Niisiis pole tegu mitte kokaraamatuga, vaid tehnoloogilise õpetusega, kuidas saada loomsest ja taimsest toorainest toiduaineid.

Esmalt kirjeldatakse toidu tooret, millest hakatakse toiduaineid valmistama, kirjeldas Tatar. Seejärel kirjeldatakse põhiprotsesse (füüsikalised, keemilised ja mikrobioloogilised), mida toormega on tarvis teha, et tekiksid toiduained.

Vahepeal on väike peatükk ka üldistest tehnoloogilistest seadmetest, mida kasutatakse toiduainete valmistamise juures alates pagar-kondiitrist, piima- ja lihatoodete ning aedviljatoodeteni välja. Kõige ulatuslikuma mahu moodustab toiduainete tehnoloogiline osa, kus käsitletakse piima-, lihatoodete, jookide, kalatoodete, pagar-kondiitritoodete tehnoloogiat.

Mõeldud on raamat eeskätt bakalaureuseõppe õpikuna, sest selles käsitletakse kõiki toiduainetega seotud valdkondi. Räägitakse ka toiduohutusest, seadusandlusest ja sellega tegelevate asutusteni välja. Õpikut on juba soovinud soetada mitmed toidu käitlejad, aga ka koolid, kus õpe on seotud toiduainete tehnoloogiaga.

Õpiku käsikirja koostamisel osales kümme autorit. Põhiliselt toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli töötajad maaülikoolist, kuid kaks autorit on ka Tallinna Tehnikaülikoolist. Käsikiri valmis SA Archimedese toel, trükki rahastas Eesti Maaülikooli arengufond.

Huvilised on oodatud raamatu esitlusele 18. septembril kell 15.00 EMÜ raamatukogus (Kreutzwaldi 1a).

Lisainfo: Vilma Tatar, õpiku koostaja ja üks autoreid, toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli lektor, vilma.tatar@emu.ee, 5669 6467