Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Henn Korjus valiti Transilvaania Ülikooli auprofessoriks

Foto: Ahto Kangur
Vasakult Transilvaania Ülikooli rektor professor Joan Vasile Abrudan, professor Henn Korjus ja metsandusteaduskonna dekaan professor Alexandru Lucian Curtu.

Transilvaania Ülikool Rumeenias tähistas koos sealse metsandusteaduskonnaga 25.–27. oktoobril oma 70. aastapäeva. Igal aastal valib ülikool auprofessoreid, sh nomineeritakse valdkondade juubeliaastate valguses enam konkreetse ala esindajaid. Metsanduse valdkonnas nimetati sel korral kokku 14 auprofessorit, kelle hulka kuulus ka maaülikooli metsakorralduse ja metsatööstuse õppetooli professor Henn Korjus.

Transilvaania Ülikooli rektor Joan Vasile Abrudani sõnas oma kõnes, et koostöö professor Korjusega on olnud väga edukas nii teadus- kui ka õppetöö alal. Selle tulemusel on kujunenud välja tugev koostöö kahe ülikooli vahel. Ka metsandusteaduskonna dekaan Alexandru Lucian Curtu õnnitles ja tänas maaülikooli metsakorralduse ja metsatööstuse õppetooli senise koostöö eest, rõhutades soovi jätkata koostööd ka edaspidi.

Auprofessoriks valitakse oma valdkonna arengusse oluliselt panustanud juhtivaid professoreid ja teadlasi kogu maailmast. Auprofessori staatusega kaasneb Transilvaania Ülikooli rektori kutse ja soov, et professor Korjus leiaks järgmise kahe aasta jooksul vähemalt ühe kuu aega, et külastada sealset ülikooli.