Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Säästlik biomajandus toidab ja katab inimkonda

Foto: Risto Mets

Konverents Biosystems Engineering 2019 toob Tartusse kokku poolesaja riigi tippteadlased, kel on omavahel jagada ohtralt uusi teadussaavutusi biomajanduse vallas. Ürituse ühe korraldaja professor Timo Kikase sõnul saavad kolme päeva vältel kaetud pea kõik biomajanduse harud alates põllumajandustehnoloogiatest ja toidu tootmisest kuni biokütuste ja taastuvenergeetikani.

Uue suunana on tänavuse kokkusaamise fookuses nanotehnoloogia. Veemajandus on olnud maaülikooli pikaajaline uurimisvaldkond, kuid nanotehnoloogia avardab veepuhastuse võimalusi oluliselt. Üks uuemaid teadussuundi pole üksnes see, kuidas näiteks raskemetalle ja teisigi ohtlikke aineid heitveest eraldada, vaid ka küsimus, kuidas puhastada jäätmeid vajalikeks tooraineteks, et neid saaks uuesti kasutusele võtta.

Uue suunana on konverentsi kavas toiduteaduste tehnoloogia. Hiljuti ERA õppetooli Valortech juhiks valitud professor Rajeev Bhat tutvustab maaülikooli uuemaid teadussuundi toiduainete täieliku ärakasutamise ehk zero-waste tehnoloogiates.

Üritus vältab 8.–10. maini. Nagu ikka, on biomajandusteadlaste iga-aastane kokkusaamine hea võimalus kuulda kolleegide avastustest ning leppida kokku uutes koostööprojektides.

Lisainfo: biomajandustehnoloogiate õppetooli professor Timo Kikas, tel +372 5302 3636.