Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Majandus- ja sotsiaalinstituut tähistab juubelit vilistlaskonverentsiga

Täna, 4. oktoobril tähistab maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut oma 50. sünnipäeva konverentsiga „Maamajandus seob inimesi – MSI 50!“. Vilistlastele suunatud pidustuste fookuses on instituudi roll ülikoolis ja Eesti majanduses.

Eelkõige märgistab vilistlaskonverents ajaloolist järjepidevust. „Konverents toob kokku meie erinevate põlvkondade lõpetajad, kes räägivad, kas ja kuidas on siinne majandusharidus neid karjääris aidanud, mõeldes ka sellele, kuivõrd on nende tegevust ühiskonnas märgatud ja hinnatud,“ kirjeldas maamajanduse ökonoomika õppetooli hoidja prof. Rando Värnik.

Prof. Värniku sõnul on viiskümmend aastat paras aeg teha kokkuvõtteid juba toimunust ja sellest, mida toob tulevik. „Oleme aastate jooksul kohanenud rolliga, et meie juures hinnatakse majanduse õpetamist praktiliselt. Sestap mõtleme üha aktiivsemalt, kuidas leida koostööks uusi ettevõtteid ja luua praktikabaase.“ Lisaks, et meid ümbritsev on pidevas muutumises ning globaliseerumisega kaasnevad järjest keerulisemad väljakutsed, peab instituut tulevikus suutma vaadata mitut erinevat protsessi üheaegselt selleks, et leida terviklikke lahendusi, lisas ta.

Konverentsil tuleb vaatlusele ka sidususe teema küsimusega, kuidas aitab sidusus kaasa maamajanduse arengule. Koos vilistlastega on konverentsile palutud ajakirjanik Raul Rebane, et anda kõrvaltvaataja pilk nii maamajandusele kui ühiskonna ootustele selles valdkonnas.

Vilistlaskonverents toimub maaülikooli peahoone aulas algusega kell 12.00. Konverentsile järgneb vilistaste kokkutulek, kus tänatakse häid koostööpartnereid. Oodata on üllatusi ning õhtu muudab meeleolukaks endise EPA klubi põhibänd Tip-Malts.