Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Teadlased uurivad Eesti mereala uuendusliku keskkonna DNA meetodiga

Igast elusolendist jääb keskkonda maha geneetilist materjali. Kui varem tuli iga liigi DNA uurimiseks võtta proove selle liigi isendite kudedest, siis uudse meetodiga uurivad teadlased eDNA-d keskkonnast võetud proovide põhjal.

Valminud on laiaulatusliku mereuuringute pilootprojekti mereRITA esimene etapp, milles keskenduti uuenduslike merekeskkonna uurimise meetodite leidmisele. Nende uuenduslike meetodite hulgas on keskkonna DNA analüüs, mis võimaldab kirjeldada Läänemere liigirohkust vaid merevee proovide põhjal. 

Loe uudist pikemalt Novaatorist.

Harrik, A. (2020). Teadlased uurivad Eesti mereala uuendusliku keskkonna DNA meetodiga. Kasutatud 7.02.2020, https://novaator.err.ee/1031794/teadlased-uurivad-eesti-mereala-uuendusliku-keskkonna-dna-meetodiga