Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Lastele mõeldud metsa-aabitsast leiab tarkusi ka suur

Foto: EMÜ
Metsa-aabits.

"Tark mees taskus ütleb, et igas raamatus peab olema vähemalt üks jutt, millest üldse aru ei saa - siis õpid." Nii kirjutab metsa-aabitsa koostaja Juhani Püttsepp raamatut sisse juhatades. 

Kuid milline raamatu lugudest on see, millest üldse aru ei saa? Autor ja tema abilised on kirjutanud tähestiku järjekorras tähtsamad metsa põhimõisted lugudesse moel, et nii väikeses kui suures peas peaks lugemise järel segadus asenduma selgusega. Mis on kasvukohatüüp või noorendik? Või siis raskemad sõnad nagu boniteet või dendroloogia? Et metsas võib kohata ka kahjureid või võõrliike. Ning et metsast ei tule üksnes marjad ja seened, vaid ka näiteks WC-paber.

Mets on meie kaitsja, abiline ja toitja, kirjutab autor. Metsa ei tohi narrida ning metsa hoida oskab kõige paremini see inimene, kes on seda tundma õppinud. Metsa ei ole vaja karta. Ka mitte öösel.

Raamat tuleb esitlusele - kus mujal kui metsas! Eesti Maaülikool korraldab Tartumaal Järvselja õppe- ja katsemetskonnas 19. septembril kell 12.15 algava metsapäeva. Lisaks Metsa-aabitsale avaneb loodusehuvilistele 3,4 kilomeetrit pikk metsaelupaiku ja -elanikke tutvustav õpperada.

Üritus on kõigile osalejatele tasuta. Et aga korraldajad saaksid ürituseks paremini valmistuda, palume end kirja panna kuni 18. septembrini sellel aadressil.

Riietuda soovitavad korraldajad vastavalt ilmale ning igaks-juhuks tasub kotti või taskusse pista ka vihmakeep. Soovijad saavad kaasa võtta oma piknikukorvi. Sooja teed ja magus amps pakutakse ka kohapeal.

Looduse õpperada ja "Metsa-aabits" on valminud Keskkonnainvesteeringute Keskuse abiga. Raamatu illustreeris Virgylia Soosaar. Raamatu andis välja Metsahoiu Sihtasutus. Koostamist juhtis Eneli Põldveer, kaasa aitasid Diana Laarmann, Teele Paluots, Ahto Kangur, Henn Korjus jt.

Lisainfo: Eneli Põldveer,  tel +372 5683 3374.