Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikooli tähistab aastapäeva virtuaalse aktusega

Homme, 6. novembril algusega kell 12.00 toimub Eesti Maaülikooli peahoone aulas aastapäeva tähistamiseks akadeemiline aktus. Kõigi tervise ja turvalisuse huvides osaleb suurem osa ülikooliperest pidupäeval videosilla vahendusel ning aktusele järgnevat vastuvõttu ei toimu.

Aktusel promoveeritakse dotsent Johanna Witzell, kes peab akadeemilise loengu teemal: „Roheline kuld“ piiramisrõngas – kas suudame oma metsi kaitsta uute kahjurite ja haiguste eest? Lisaks promoveeritakse aastapäevaaktusel uued doktorid, antakse üle Eesti Maaülikooli teenetemedal ning tunnustatakse teadus- ja õppetöös silmapaistnud ülikoolipere liikmeid. Välja kuulutatakse maaülikooli aasta tegu ja aasta vilistlane.

Tänavune audoktor dotsent Johanna Witzell töötab Rootsi põllumajandusteaduste ülikoolis dotsendina, keskendudes oma teadustöös metsa tervisele ja puudega seotud mikrobioomile. Lisaks ülikoolis töötamisele on ta rahvusvahelise eelretsenseeritud teadusajakirja Scandinavian Journal of Forest Research (Taylor & Francis) peatoimetaja.

Dotsent Witzelli teadustöö on fokusseeritud metsatervisele, eriti seenhaigustele, mis ohustavad metsade majanduslikku ja ökoloogilist kestlikkust. Tema uurimistöö eesmärk on leida seoseid teooria, ökoloogiliste mehhanismide ja praktika vahel. Oma teadustöös ühendab Witzell teooriaid ja meetodeid ökoloogiast, taimefüsioloogiast, mükoloogiast, geneetikast ja metsanduse alustest tervikuna (metsa uuendamine ja taastamine), aga ka teadmisi praktilisest majandamisest (näiteks harvendusraied, metsakaitse võtted) erinevate eesmärkide saavutamiseks metsanduses.

Ta on erakordne isiksus, seda nii oma uurimistöö laiahaardelisuse ja edukuse kui ka isikuomaduste poolest. Witzelli sõbralikkus ja abivalmidus, samas võime keskenduda olulisele, on teinud temast ühe parima koostööpartneri ning üliõpilaste lemmikõppejõu nii Rootsis kui ka meie doktorantide seas.

Täpsemalt saab audoktori teadlaskarjäärist ja sidemest maaülikooliga lugeda suve alguses läbi viidud intervjuust