Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikool ootab põllumajandusettevõtjaid rahvusvahelisele ohutuskoolitusele

Foto: Erakogu
Koolitus on mõeldud eelkõige diplomeeritud põllumajandustootjatele, kelle tegevusalaks on loomad, taimekasvatus, metsandus või kalandus.

Eesti, USA, Soome, Belgia ja Sloveenia eksperdid jagavad 26. ja 27. juulil Eesti talunikele oma teadmisi ja kogemusi tööohutusest ning riskide hindamisest. Koolitust rahastab SACURIMA projekt ning seetõttu on üritus osalejatele tasuta.

Eesti Maaülikooli avatud ülikool ja tehnikainstituudi biomajandustehnoloogiate õppetool korraldavad koolituse-konverentsi riskide hindamisest ja juhtimiskultuurist põllumajanduses (The training course on Safety Culture and Risk Management in Agriculture). Koolituse eesmärgiks on tutvustada noorfarmeritele jt noortele põllumajandusettevõtjatele tööst tulenevaid ohutegureid ja sellega seotud terviseriske, sõnas kokkusaamise üks korraldajatest, ergonoomika ja töötehnoloogia professor Eda Merisalu. Juttu tuleb ka riskide hindamisest ja juhtimisest põllumajandussektoris (taime- ja loomakasvatus, metsandus, kalandus) ning tutvuda saab ennetusmeetmetega, vältimaks tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi.

Koolitus toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas. Eestlastest osalejatel on võimalik soovi korral suurepäraseid ettekandeid kuulama tulla Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 56/1 õppehoone (tehnikamaja) kaldauditooriumi. Õppe sihtrühmaks on diplomeeritud põllumehed ja noored põllumajandusettevõtjad ning valdkonnaga seotud doktorandid ja õppejõud.

Päevakavad ja lingi registreerumiseks leiab aadressilt: https://avatudylikool.emu.ee/koolitused/sihtruhmale/sacurima/