Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Kliimaneutraalne tulevik sõltub jätkusuutlikust biomajandusest

Foto: Pexels.com

27. septembril toimus kõrgetasemeline BIOEAST Foresight konverents Kesk- ja Ida-Euroopa säästva biomajanduse positsioneerimisest, et saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Eesti seisukohti esindas maaülikooli professor Rando Värnik.

Ürituse peateemaks oli tulevikuarengute prognoosuuring, milles eksperdid tõid välja neli selgelt erinevat stsenaariumi ja nende mõjud kuni 2050. aastani ning selle, kas majandus jääb ka edaspidi fossiilsete ressursside kasutamisele põhinema. Konverentsi eesmärk oli arutada prioriteete seitsmes teemavaldkonnas: a) agroökoloogia, b) toidusüsteemid, c) metsandus, d) magevesi, e) biokeemia ja biomaterjalid, f) bioenergia ja g) teadusuuringud, haridus ja oskused.

Kõrgetasemelise konverentsi avas Sloveenia põllumajandusminister Jože Podgoršek. Pärast ministrite tervitusi tutvustas ekspertrühma esimees Ladeja Godina Košir BIOEAST prognoosharjutust, millele järgnes paneeldiskussioon nelja eksperdiga. Konverentsi ettekanded ja dokumendid on kättesaadavad SIIN