Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Seminaripäeval arutati ring-, bio- ja rohemajanduse hetkeseisu ning tulevikusuundade üle

Foto: Pexels.com

Täna toimus Eesti Maaülikooli aulas seminaripäev „Ring-, bio- ja rohemajandus täna ja homme,“ kus räägiti antud valdkonna teadus- ja arendustegevusest, hetkeseisust, tulevikusuundadest ning teistest olulistest teemadest. 

Seminaripäeva eesmärgiks oli tuua näiteid EMÜ ring-biomajanduse teadusarenduse ja koostööprojektidest, tutvustada hetketrende ning arutleda kasutamata ressursside väärindamise seisust ja potentsiaalist Eestis.

Tutvustamisele tulid strateegilisele teadus- ja arendustegevusele suunatud ResTA programm ning selle raames EMÜs käimasolevad projektid: "Termokeemiliste väärindamis-ja biorafineerimistehnoloogiate arendamine ja optimeerimine teise ja kolmanda põlvkonna biokemikaalide tootmiseks lignotselluloossest materjalist"; "Taimsete tootmisjääkide bioaktiivsete komponentide kasutamine loomsete toiduainete säilivuse ja tervislikkuse suurendamiseks või loomsete toitude väärindamiseks" ja "Teravilja ja õlikultuuride väärindamine."

Lisaks ResTA projektidele anti ülevaade kahest EMÜ arengufondi projektist: "Kultuurmarjade täppisväetustehnoloogia väljatöötamine" ja "Bioressursside väärindamine ja tootearendus," mida EMÜ teadlased koostöös erinevate ettevõtetega ellu viivad.

Ettevõtte poolse vaate puiduressursi väärindamise hetkeseisust andis OÜ Graanul Biotech-i arendusjuht Peep Pitk. Lisaks tõi ta välja mitmeid antud väärtusahelaga seotud küsimusi ja probleeme, millele koostöös teadlastega võiks lahendusi otsida.

Biomajanduse võimalikest tulevikusuundadest ja stsenaariumidest andis ülevaate professor Rando Värnik. Põhjalikuma raportiga saab tutvuda siin: Bioeast Foresight Exercise Sustainable Bioeconomies towards 2050.

Paneelis arutlesid Riina Maruštšak (EPKK), Krista Kupits (KEM), Peep Pitk (OÜ Graanul Biotech) ja Argo Peepson (MEM) bio- ja ringmajanduse kokkupuutekohtade olulisusest, jäätmetest kui ressursist, kogukondade kaasamisest, tarbimiskultuurist ühiskonnas, rohepesust aga ka poliitikute valmisolekust rohepööret ellu viia.

Seminari korraldas EMÜ Biomajanduse arenduskeskus ning toetasid ASTRA ja ASTRA 2 projektid. Ürituse täpne programm on leitav SIIN.