Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikooli uks jääb Venemaalt ja Valgevenest pärit tudengitele suletuks

Foto: Pexels

Eesti Maaülikooli senat mõistab oma otsusega karmilt hukka Venemaa agressiooni Ukraina vastu, mistõttu piirab maaülikool Venemaalt ja Valgevenest pärit üliõpilaste ja akadeemiliste töötajate õppima või tööle tulemise. Ühtlasi loob ülikool sihtstipendiumid, et aidata sõja eest põgenenutel alustada või jätkata Ukrainas katkenud õpinguid.

Maaülikooli senati poolt 31. märtsil vastu võetud otsusega ei saa 2022/2023. õppeaastal õppima kandideerida Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene kodanikud, kellel ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi elamisluba ega pikaajalist viisat või kes ei ole juba Eestis õppimas. Isikud, kellel on Euroopa Liidu liikmesriigi elamisluba või pikaajaline viisa, kes juba õpivad Eestis või kellel on Euroopa Liidu liikmesriigi rahvusvaheline kaitse, saavad siiski jätkata alustatud õpinguid ülikoolis või kandideerida üliõpilaseks. Samad tingimused kehtivad ka töösuhte loomisel akadeemiliste töötajatega.

Sõja eest põgenenud Ukraina üliõpilastele loob maaülikool sihtstipendiumid. Tänu sellele saab võtta inglise õppekeelega õppekavadele õppima Ukrainast pärit sõjapõgeniku staatuses kodanikke, kelle akadeemiline lävend võimaldab ülikoolis õpinguid alustada või jätkata Ukrainas katkenud õpinguid. Kaks sihtstipendiumi luuakse ingliskeelsetel õppekavadel „Metsanduslik kavandamine ja analüüs“, „Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes“, „Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine“ ja „Maastikuarhitektuur“. „Veterinaarmeditsiini“ õppekavale võetakse üliõpilasi kahe sihtstipendiumiga alates teisest õppeaastast ning varasema õpi- ja töökogemuse põhjal. Ukrainast pärit sõjapõgeniku staatuses üliõpilaskandidaadid on vabastatud dokumentide menetlustasust.

Ukrainast pärit sõjapõgeniku staatuses ja ülikooli ühiselamus elavad akadeemilised töötajad, sh doktorandid on vabastatud ühiselamu üüri ettemaksust. Ukrainast pärit sõjapõgeniku staatuses üliõpilased, kes asuvad ülikooli õppima sihtstipendiumiga õppekohal, on vabastatud ühiselamu üüri maksmisest õpingute nominaalkestuse ajal. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Ukrainas sõja tõttu katkenud õpingute jätkamise ja akadeemilise töö võimaldamiseks ülikoolis on loodud annetamise võimalus SA EMÜ Joosep Tootsi Fondi kaudu, mille arveldusarve numbrid on  EE637700771000812666 (LHV) ja EE321010220063859013 (SEB), märksõna „Ukraina“. Fondile tehtud annetused on tulumaksusoodustusega, st eraisik saab annetuse deklareerida oma tuludeklaratsioonis, juriidilisele isikule on annetus maksuvaba.