Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Ilmus mälestuste- ja ajalooraamat „Järvselja aeg ja inimesed“

Metsandustudengid 1948. aastal Järvseljal metsakasutuse praktikumis raielangil käsitsi palke koondamas.

Valminud on Hendrik Relve ja Ivar Sibula ajalooraamat „Järvselja aeg ja inimesed“.

Rohkem kui 300-leheküljelist trükist võib nimetada Järvselja kollektiivseks mäluraamatuks, mis kätkeb endas sajandi jagu metsandustudengite ja -õppejõudude väga erinevaid Järvseljaga seotud isiklikke mälestusi. See terviklikuks teoseks vormitud mälestuste kogu koos kommentaaridega on autorite poolt koostatud mõttega, et talletada Järvselja aja lugu, mis võiks koos inimestega muidu ajavoolus ununeda ja kaduda. 

Ajalooliste fotodega rikkalikult illustreeritud ja kauni kujundusega teos koosneb neljast suuremast peatükist, mis jagavad sajandipikkuse Järvselja ajatee neljaks osaks. Sellel ajateljel joonistub välja, mil viisil on saja aasta jooksul muutunud ühiskondlikud ja majanduslikud olud ning koos sellega ka inimesed ja üliõpilaskombed. Samuti annab trükis aimu Järvselja kordumatust omapärast, mis on mõjutanud kõiki neid, kes on Järvselja metsades aegade jooksul viibinud. 

Raamat on mõeldud põnevaks lugemisvaraks mitte ainult metsanduse erialade vilistlastele, õppejõududele ja praegustele üliõpilastele, vaid ka kõigile neile, keda paeluvad Eestimaa erilised ja kordumatud paigad ning inimesed.