Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Raamat selgitab, kui täpselt saab metsa mõõta

Metsanduse ja inseneeria instituudis valminud raamat.

Springeri kirjastuses on Ilmunud monograafia „Principles of National Forest Inventory Methods“, mis selgitab põhjalikult lahti statistilise metsainventuuri andmete kogumise ja statistika kujunemise põhimõtteid.

Statistiline inventuur on proovitükkidega mõõtmise meetod, millega koostatakse riiklikku metsandusstatistikat, märkis monograafia autor, Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi vanemteadur Allan Sims. Ta lisas, et riikliku statistika kõrval kasutatakse neid andmeid ka LULUCF aruandluses.
"Andmete alusel tulemuste saamisel on väga oluline tunda andmete kogumise ja töötluse tausta. Antud raamat selgitab, millise täpsusega on võimalik mõõta metsa ning millega tuleb arvestada kui nende andmete alusel pannakse kokku erinevaid aruandeid."

Teos annab ülevaate erinevatest määramatustest, mis on seotud nii definitsioonidega kui ka mõõtmisega. "Mets on oma olemuselt väga mitmekesine, mistõttu selle piiritlemine ja klassifitseerimine ei ole alati selge," tõdes Sims. Sellest tulenevalt esineb nii määratlemises kui ka mõõtmistes hulgaliselt määramatusi, mis mõjutab tulemust. Raamat kirjeldab erinevaid mõõtmise meetodeid, millega on võimalik tulemusi saada ning selgitab ka nende meetodite tausta.

Metsa kohta oodatakse väga palju erinevat infot, kuid ei ole olemas ühte meetodit, millega seda kõike saada. Seetõttu selgitabki teos, millist infot on võimalik saada statistilise metsainventuuri meetodiga.