Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Kõrgkooliõpik avab ukse digitaalsesse tootmistehnoloogiasse

Foto: EMÜ
Kõrgkooliõpik digitaalsest tootmistehnoloogiast.

Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi õppejõud avaldasid koos kolleegidega Euroopast kõrgkooliõpiku digitaalse tootmistehnoloogia teemadel.

Õpik “Didactic guide for utilization of digital manufacturing tools for product development and manufacturing (ProDeM) in higher education” on käsiraamatu-tüüpi juhendmaterjal, mis ennekõike on mõeldud abimaterjaliks teistele õppejõududele ja juhendajatele. Õpikus käsitletakse erinevaid tootmistehnika valdkonnaga seotud alateemasid alates raalprojekteerimisest ja lõpetades erinvat tüüpi koordinaatmõõtmiste tutvustamisega. Lisaks juba avaldatud õpikule on autoritel plaanis lähiajal avaldada õppijale mõeldud projektõppe formaadis koostatud töövihik.

Mõlemad materjalid on koostatud ERASMUS+ programmi projekti „DIG-MAN: Integration of digital tools into product development and manufacturing education“ (2019 - 2022) raames.

Projekti koordineeris vanemlektor Tõnu Leemet, toetasid nooremprofessor Marten Madissoo ja nooremteadur Mailis Zimmermann. Huvilistel on õpikute sisuga võimalik tutvuda projekti veebist digman.emu.ee.