Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Teadlased jagasid moldovlastele finants- ja turundusteadmisi

Hiljuti käisid EMÜ maamajanduse ökonoomika õppetoolis külas Moldova väikeettevõtjad ja ettevõtluse arendajad. Arengukoostööprojekti „Moldova maapiirkonna väikeettevõtjate koolitamine finants- ja turunduse juhtimise valdkonnas“ raames läbiti edukalt mõlemad koolituskavad.

Viis kuud kestnud rumeeniakeelse koolituse koolituskavad sisaldasid EMÜ lektorite korraldatud avaseminari Moldova kolmes erinevas väikelinnas, iseseisvat õpet Moodle'i keskkonnas õppejõudude poolt ettevalmistatud loengumaterjalidega ja testide sooritamist ning lõpuseminari Eestis koos kahepäevase õppeekskursiooniga Eesti väikeettevõtetesse (või väikeettevõtjate juurde) ja avaliku sektori toetatud nõuandesüsteemiga tutvumist. 
Koolituskavade läbinutele anti sellekohased avatud ülikooli tunnistused. 

Kursusel osalenud jäid meie lektorite pakutud koolituse ja korraldatud õppeekskursiooniga väga rahule. Saadi hulganisti uusi teadmisi ja innovaatilisi ideid oma ettevõtetes finantsvahendite kasutamisel ja kaasamisel. Selgus, et edaspidi ollakse väga huvitatud jätkuprojektist biomajanduse valdkonnas.
 
Projekti koostööpartnerid olid Moldovast Põhja Regionaalarengu Agentuur ja Eestist Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Tegemist on EMÜ maamajanduse ökonoomika õppetoolis juba kolmanda järjestikuse arengukoostööprojektiga Moldova suunal. 


Projekti toetab ESTDEV- Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.