Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Eesti Maaülikool juhib BOVA võrgustiku tegevusi

Foto: BOVA
Baltimaade maaülikoolide võrgustiku BOVA kohtumine Lätis.

Eesti Maaülikool on kuulunud 1996. aastal asutatud Baltikumi metsandus-, veterinaaria- ja põllumajandusülikoole ühendavasse BOVA võrgustikku selle loomisest peale. Praegune EMÜ rektor Mait Klaassen oli selle võrgustiku mõtte üks autoreid ja omamoodi sümboolne on, et vahetult enne oma ametiaja lõppu on ta saanud natukeseks olla veel nö BOVA rektor.

Võrgustiku tegevusi juhib BOVA sekretariaat ja see juhtiv roll liigub iga kolme aasta järel rotatsiooni korras uue ülikooli kätte. Läti Põllumajanduse ja Tehnoloogiaülikool andis käesoleva aasta kevadel juhtimise üle Eesti Maaülikoolile ja nüüd koordineerime meie võrgustiku tegevusi kuni 2024. aasta lõpuni. 28. novembril oli viimaks võimalus esimest korda pärast 2020. aastat kõigi osalevate ülikoolide rektoritel ja koordinaatoritel näost näkku kokku saada ja 2023. aastaks plaane teha. Kohtumine toimus Jelgavas, Läti Põllumajanduse ja Tehnoloogiaülikoolis. Loodetavasti saame järgmisel aastal sarnase kohtumise Tartus korraldada.

BOVA võrgustiku üks põhilisi väljundeid on rahvusvahelised intensiivkursused, milles kõik võrgustiku ülikoolide tudengid tasuta osaleda saavad. Kursuste teemasid on seinast seina, fookuseks on bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilased, kellel on välismaal käimise võimalusi vähem kui doktorantidel. BOVA ülikoolideks on Eesti Maaülikool, Läti Põllumajanduse ja Tehnoloogiaülikool (Jelgava, Läti), Vytautas Magnuse Ülikooli Põllumajandusakadeemia (Kaunas, Leedu) ja Leedu Meditsiiniteaduste Ülikooli Veterinaarakadeemia (Kaunas, Leedu).

Lisaks tehakse koostööd NOVA võrgustikuga, mis ühendab Skandinaavia sarnase taustaga ülikoole. NOVA pakub samamoodi kursusi, need on aga mõeldud doktorantidele. BOVA doktorandid on oodatud osalema NOVA kursustel ja NOVA esimese ja teise astme üliõpilased on teretulnud omakorda BOVA kursustele.

Uue aasta alguses on kõigile huvitatud õppejõududel võimalus taotleda BOVA kursuste korraldamise rahastust, täpsem info jõuab kõigini jaanuari alguses.

Rohkem infot BOVA võrgustiku kohta: Karoli Kõiv, BOVA sekretär, karoli.koiv@emu.ee