Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Uue raamatu fookuses on ülemaailmse piimasektori jätkusuutlikkuse väljakutsed

Professor Rajeev Bhat ja Toomas Tiirats

Professor Rajeev Bhat esitles oma uut raamatut, mis keskendub piimasektori võimalustele ja jätkusuutlikkuse väljakutsetele.

Pärast raamatu esimese eksemplari kättesaamist juhtis veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor Toomas Tiirats tähelepanu asjaolule, et globaalne piimatööstus seisab silmitsi mitmete jätkusuutlikkuse väljakutsetega. Sõltumata tehnoloogilistest uuendustest ja üleminekutest, mõjutavad piimatootmist ohutus- ja kvaliteediprobleemid, kariloomade haigused ja keskkonnastressid.

Bhat lisas, et kogu piimatööstuse jätkusuutlikkuse võtmenäitajate ja väljakutsete mõistmiseks on oluline terviklik lähenemine. Asjakohane projekteerimine ja modelleerimine, digitaliseerimise tehnoloogiate kasutamine, uudsete töötlemis- ja säilitustehnoloogiate rakendamine, olelustsükli hindamise (LCA) mõistmine, keskkonnasõbralike protsesside algatamine ning kogu tootmisliini ajakohastamine ja optimeerimine on mõned võtmetegurid, millele tuleb tähelepanu pöörata.

Käesolev raamat, mille sihtrühmaks on üliõpilased, teadlased ja piimasektoris tegutsevad inimesed, on keskendunud praeguste võimaluste väljaselgitamisele ja jätkusuutlikkuse väljakutsete ületamisele ülemaailmses piimasektoris.