Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Avatud ülikooli koolitusel jagatakse konsulentidele teadmisi biomajanduse vallas

8. veebruaril algas Eesti Maaülikooli avatud ülikoolis uus koolitus konsulentidele, kes soovivad hakata nõustama biomajanduse vallas. Koolitus “Biomajandus, innovatsioon ja kliimaneutraalsuse saavutamine maamajanduses” kestab 12. septembrini.

Koolitus on jagatud kolme moodulisse: esimene moodul on bio- ja ringmajandusest, teine innovatsioonijuhtimisest ja kolmas kliimaneutraalsuse saavutamisest maamajanduses. Esinevad Eesti Maaülikooli lektorid Rando Värnik, Taimi Plado, Karin Kauer, Allan Kaasik, Jelena Ariva.

Koolituse raames külastatakse kaht ettevõtet, kus biomajandus on pandud enda ja keskkonna kasuks tööle. Koolitust rahastab Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD) ja Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meede 2.