Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Doktoritöö: krüptosporidioosi ravimine halofuginoon laktaadiga vähendab vasikate suremust

10. veebruaril tuleb Eesti Maaülikoolis kaitsmisele doktoritöö, mis keskendub vasikate parasiitidele. 

Elisabeth Dorbek-Kolini kaitsmisele tulevast doktoritööst "Krüptosporiidide levimus, seos üldise põletikuvastuse, rooja mikrobioota ja halofuginoon laktaadi raviga vasikatel. Cryptosporidium spp. prevalence, relationship with the general inflammatory response, faecal microbiota and halofuginone lactate treatment in calves" selgub, et krüptosporidioosi ravimine halofuginoon laktaadiga vähendab vasikate suremust. 

Vasikate kõhulahtisus on levinud probleem veisekarjades ja sellel on palju võimalikke põhjustajaid, sealhulgas perekond Cryptosporidium parasiidid. Need parasiidid on ülemaailmse levikuga ja nendel on kliiniline tähtsus, eriti võõrutamata vasikatel. Levinuim liik vasikatel on Cryptosporidium parvum.

Käesolevas väitekirjas uuriti Cryptosporidium’i perekonna levimust Eesti vasikatel, milliseid liike eritatakse ja milliseid C. parvum'i alamtüüpe neil esineb. Lisaks uuriti seoseid Cryptosporidium'i liikide, üldise põletikuvastuse ja rooja mikrobioota vahel. Hinnati halofuginoon laktaadi ravi mõju krüptosporidioosi korral.

Cryptosporidium'i liigid on Eesti vasikate seas laialt levinud nende esimesel kahel elukuul. Väitekirjas tuvastati kolm liiki ja kirjeldati kümmet C. parvum’i alamtüüpi, millest üks oli uudne. Cryptosporidium'i ootsüste eritati kõige rohkem teisel elunädalal. Üldist põletikuvastust mõõdeti ägeda faasi valkude (täpsemalt seerumi amüloid A ja haptoglobiini) vere seerumi kontsentratsioonide mõõtmise kaudu, mida sünteesitakse maksas patogeeni invasiooni või koekahjustuse tulemusena.

Mida rohkem Cryptosporidium'i ootsüste vasikad oma väljaheidetega eritasid, seda suurem oli nende valkude kontsentratsioon veres ja seda väiksem oli rooja mikrobioota mitmekesisus. Mõned väljaheidete bakteriperekonnad olid seotud ka ägeda faasi valkude kontsentratsiooniga (nt Fusobacterium, positiivne seos) või krüptosporidioosiga (näiteks Ruminiclostridium 9, negatiivne seos).

Ravi halofuginoon laktaadiga vähendas vasikate suremust ja lükkas edasi ootsüstide eritamist. Cryptosporidium'i liikide, peremeesorganismi füsioloogiliste reaktsioonide ja mikrobioota koostoime mõistmine võib aidata mõista vasika arengut tervikuna. Nende teadmiste põhjal on võimalik leida ning mõjutada produktiivloomade heaolu ja jõudlust soodustavaid tegureid.

Elisabeth Dorbek-Kolin kaitseb filosoofiadoktori väitekirja 10. veebruaril kell 12 Fr. R. Kreutzwaldi 62 ruumis A201 ja veebiruumis. Doktoritöö juhendaja on professor Toomas Orro ja oponent professor Karim Tarik Adjou Prantsusmaa Alforti Riiklikust Veterinaariakoolist. Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.