Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Eesti Maaülikoolis toimub loodusturismi konverents

Foto: Kristina Kurm
Matkajad Meelva rabas

Eesti Maaülikoolis toimuva loodusturismi konverentsi keskmes on sel aastal rohepöörde temaatika – kas ja kuidas rakendada kestlikkuse põhimõtteid looduses liikumisel ja turisminduse valdkonnas.

Konverentsi peakorraldaja, Eesti Maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi õppetooli juhataja Marika Kose selgitas, et loodusturism ja rohepööre on ju olemuslikult väga tihedalt seotud, ometigi on Eesti turismikorraldajad selle teema osas pisut ettevaatlikud. "Meie jaoks on loodusturism kuidagi väga loomulik nähtus ja paljusid kestlikkuse põhimõtteid järgitakse ainuüksi talupojatarkusest. Kui oleme oma tegevuses kokkuhoidlikud ja seda mitte kitsalt rahalises mõttes, vaid ressursikasutuses üldiselt, ning meil on aukartus elu ees, siis ongi kõige olulisemad kestliku turismi tingimused täidetud," tõdes Kose.

Sageli jääb aga puudu turismikorraldajate valmisolekust oma keskkonnasäästu põhimõtetest rääkida. "Need väärtused, mida vaikimisi järgitakse, tuleks sõnadesse panna ja oma kodulehele teenuse reklaamimiseks üles riputada, sest ka turistide jaoks on üha olulisem, et nende puhkamise jalajälg oleks võimalikult väike," rõhus Kose Eesti turismiettevõtete liigsele tagasihoidlikkusele.

Konverentsil tutvustakse häid näiteid loodusturismi valdkonnast, et julgustada ettevõtjaid rohepöördega kaasa minema ja mõtlema, milliste tegevuste juures on võimalik teha veelgi säästlikumaid valikuid.

Üks peaesinejatest on Liisa Tyrväinen Soome Loodusressursside Instituudist, kes tutvustab naaberriigi kogemust looduses liikumise oluliste küsimuste lisamisel Soome riiklikesse arengustrateegiatesse, mis on aidanud loodusturismi väärtust ühiskonnas paremini teadvustada. Juhtimisnõustaja ja pereettevõtja Mihkel Tammo ettekanne julgustab turismiettevõtjaid nägema rohepöördes konkurentsieelise saavutamise võimalust.

Konverents "Loodusturism ja rohepööre" algab Eesti maaülikooli peahoones 7. märtsil kell 10. Saalis kohapeal ja üle veebi osaleb konverentsil ligi 200 turismiettevõtjat, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste või katusorganisatsioonide esindajat, samuti palju üliõpilasi ja teisi huvilisi.

Konverentsi programm on Eesti Maaülikooli kodulehel ning veebiülekannet saab jälgida aadressil video.emu.ee.

Loodusturismi konverents toimub kuuendat korda. Eelmistel konverentsidel on räägitud näiteks koroonaõppetundidest loodusturismi korraldamisel või sellest, kuidas Eesti loodus turismimajanduses ellu jääb. Konverentsi korraldab Eesti Maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi õppetool ja partneriks on Keskkonnaamet. Konverentsi toimumist rahastavad Eesti Maaülikooli ASTRA projekt "Väärtusahelapõhine biomajandus 2" ja EAS Turismiarenduskeskus.

Lisateave:

Marika Kose

Eesti Maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi õppetooli juhataja

5656 1373

marika.kose@emu.ee