Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Eesti Maaülikool korraldas loomade käitumise teemalise konverentsi

ISAE konverentsi plakat

Eesti Maaülikooli korraldas 1.-5. augustini Tallinnas enam kui kolmesaja osalejaga rahvusvahelise teaduskonverentsi ISAE 2023, mis oli pühendatud loomade käitumise uurimisele.

Korraldustoimkonna liige, Eesti Maaülikooli loomade heaolu professor David Richard Arney ütles, et kuue päeva jooksul mahtus konverentsiprogrammi nii teaduslikke loenguid, esitlusi, kohtumisi, töötubasid, seltskondlikke üritusi kui ka teadus- ja turismiekskursioone. „Eesti Maaülikoolil on loomade käitumise uurimisel nii head teadmised kui ka kogemused, seega oli igati põhjendatud otsus korraldada see rahvusvahelise rakendusetoloogia seltsi (International Society for Applied Etology, ISAE) konverents seekord Eestis,“ ütles Arney.

ISAE 2023 konverents tõi kokku rakendusetoloogia teadusuuringutele pühendunud teadlased 40 riigist üle kogu maailma. Kongressi eesmärk oli kohtuda, jagada ideid, luua uusi kontakte ning edendada loomakäitumise alast teadust.

Professor David Arney ütles, et korralduskomiteel on konverentsi õnnestumise üle väga hea meel. Konverents algas juba 31. juulil töökoosolekute ja töötubadega. „Teadusettekannete ja arutelude kvaliteet oli väga kõrgetasemeline ning delegaadid entusiastlikud. Osavõtjate hulgas oli nii valdkonna tunnustatumaid kui ka esimesi samme astuvaid noorteadlasi ning nendevaheline suhtlus oli pingevaba, avatud, toetav ja vastastikku mõistev,“ märkis Arney.

Kohalikul tasandil oli see kohtumine väga oluline nii Eestile kui ka siinsete etoloogide arengu- ja koostöövõimalustele. Eesti teadlased pidasid neli suulist ettekannet, samuti mitmeid stendiettekandeid. Ettekandjate hulgas olid Eesti Maaülikooli praegused ja endised üliõpilased ja töötajad.

Kongressil osales kohapeal või virtuaalselt 323 delegaati 40 riigist. Tallinnasse kohapeale tuli 282 osalejat. Enamik osalejaid oli USA-st, Ühendkuningriigist, Rootsist ja Kanadast. ISAE toetas ka arengumaade (sh Indiast, Bangladeshist, Nepaalist, Mehhikost, Nigeeriast ja Etioopiast) delegaatide osalust.

Konverentsi teoks saamisele aitasid kaasa Charles River, Purina ja CABI ning selle toimumist rahastas Euroopa Liit.

Järgmine ISAE konverents toimub 2024. aastal Brasiilias.