Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikool avab augustis lisavastuvõtu magistriõppesse

Eesti Maaülikool avab 11. augustil täiendava vastuvõtu magistriõppe õppekavadele. Kes veel soovivad jätkata kõrgkooliõpinguid maaülikooli magistriastmes, saavad esitada avalduse sisseastumise infosüsteemis SAIS 11.-17. augustini.

Täiendaval sisseastumiskonkursil oodatakse sisseastumisavaldusi kümmekonnale magistriõppekavale erinevates valdkondades, alates aiandusest ja metsatööstusest kuni ergonoomika, loodusturismi või ka ökonoomika ja ettevõtluseni.

Õppeosakonna juhataja Ina Järve sõnul on täiendava konkursi eesmärk täita vabaks jäänud õppekohad ja anda võimalus hilisematele otsustajatele. „Meie kogemus näitab, et päris palju inimesi teeb otsuse jätkata oma kõrgharidusteekonda magistriõppes alles pärast suvepuhkuse lõppu. Sügise lähenedes hakatakse uuesti mõtlema, mida algavalt hooajalt oodata. Magistriõppesse tulijate hulgas on nii värskeid bakalaureuseõppe lõpetajaid kui ka juba neid, kellel ülikooli lõpetamisest pikem aeg möödas. Magistriõpe on paindlik ja toimub sessioonõppevormis, see võimaldab edukalt õppida ka töö kõrvalt,“ sedastab Järve.

Magistriõppesse kandideerimisel arvestatakse eelneva õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel ja vastuvõtukatse hinnet või eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinnet. Vastuvõtukatse toimub 22. augustil ning vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse 23. augustil. Oma õppimatulek tuleb kinnitada kahe päeva jooksul. Loe sisseastumisest lähemalt maaülikooli kodulehelt https://www.emu.ee/et/sisseastujale/magistriope/

Lisateave:

Ina Järve
Eesti Maaülikooli õppeosakonna juhataja
510 0770
Ina.jarve@emu.ee