Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Ülikoolide koostöös valmis õppematerjal kliimamuutuste kohta

Ülikoolide koostöös on valminud õppematerjal "Kliimamuutuste ABC," mis on koostatud projekti "Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks" raames ning sellesse on oma panuse andunud Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool ja Bergeni Ülikooli Loodusmuuseum. 

Õppematerjalis on võetud kokku tänapäevased teaduspõhised arusaamad kliimamuutustest. Eesti Maaülikoolist aitasid materjali oma erialast tulenvalt ette valmistada Evelin Jürgenson, Merrit Shanskiy, Karin Nurme, Mikko Buht, Jürgen Aosaar ja Elis Vollmer. Tehnilise lahenduse teostusega oli abiks Veljo Kabin.

Ühistöö tulemusel valminud õppevahendit on juba katsetatud 2023. aasta märtsis neljal koolitusel Tartus, Pärnus, Narvas ja Tallinnas, samuti Moodle'i e-õppekeskkonnas. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi kaudu. Projekti käigus loodud materjalid leiab veebilehelt kliimatarkused.ut.ee.

Rõõmsat avastamist!