Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikooli juhtimisel käivitus kehavälise viljastamise edukuse hindamise projekt

ARTVOC projekti avakoosolek Tartus

Volatolüümia põhineb bioloogiliste proovide eraldatud lenduvate ühendite uurimisel ja selle eesmärgiks on lahendada tervisega seotud probleeme, mis seni on jäänud avastamata. Samuti saab seda kasutada kehavälise viljastamise edukuse hindamisel.

On tõestatud, et hingeõhust, väljaheidetest või rakkudest eralduvad lenduvad ühendid annavad kasulikku teavet paljude haiguste nagu vähk, diabeet või isegi neurodegeneratiivsete häirete diagnoosimiseks. Ka embrüod eraldavad oma arengu käigus lenduvaid ühendeid, samas kui geneetilised häired muudavad eralduvate lenduvate ühendite mustrit.

22. oktoobril käivitati Tartus Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuses ARTVOC projekt, mida juhib Eesti Maaülikool. Lisaks on projektis partnereid Hispaaniast, Rumeeniast, Kolumbiast ja Malaisiast. Avakoosolekul osalesid kõigi projektis osalevate partnerorganisatsioonide esindajad.

Projekti eesmärk on analüüsida volatoloomilisi tehnikaid embrüode kvaliteedi hindamiseks, et valida siirdamiseks kõige elujõulisemad embrüod. Uuring viiakse läbi inimeste kehaväliselt kultiveeritud embrüotega Euroopas ja veiste kehaväliselt kultiveeritud embrüotega Kolumbias. Lõppeesmärk on saavutada suuremad edukuse määrad kehavälisel viljastamisel. 

Projekt kestab neli aastat ja seda rahastab Euroopa Liit.