Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikool koordineerib roheoskuste arendamist metsanduse ning põllumajanduse, loomakasvatuse, aianduse ja kalanduse valdkonnas

Foto: Eesti Maaülikool
Rektor Ülle Jaakma avakõne roheoskuste programmi konverentsil

Eelmisel nädalal Tartus Eesti Maaülikoolis toimunud roheoskuste programmi avakonverents „Tuleviku roheoskused – kellele ja kuidas?“ lükkas käima tegevused, et valmistada Eesti ettevõtete jaoks ette rohepöördeks vajalike oskustega tööjõudu.

Haridus- ja Noorteameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kureeritavas roheoskuste programmis on üks peamisi tegevusi tasemeõppe ning täienduskoolituse õppekavade arendus. Tegeletakse nende õppekavarühmadega, kus rohepööre avaldab kõige suuremat mõju. Selleks moodustati üheksa konsortsiumi, mis koondavad lisaks valdkonna õppeasutustele ettevõtjate katusorganisatsioonide kaudu ka valdkonna ettevõtjaid.

Konsortsiumide koordineerijad ehk juhtpartnerid on valitud kõrgkoolide hulgast võttes arvesse senist arendustegevust ja õppekavade ning õppijate arvusid nimetatud õppekavarühmades. Eesti Maaülikool koordineerib roheoskuste arendamist kahe õppekavagrupi konsortsiumis: metsandus ning põllumajandus ja loomakasvatus, aiandus, kalandus ning on osaline veel mitmes konsortsiumis. Luuakse uued õppemoodulid ja õppeained, mis on ühtlasi rakendatavad täienduskoolituste läbiviimiseks. 

Samaaegselt toimub koostöös Kutsekojaga kutsestandardite asjakohastamine ja roheoskuste integreerimine kutsestandarditesse ning oskusprofiilidesse.

Lisaks pakutakse programmi raames ettevõtete töötajatele koolitusi ja mikrokvalifikatsiooniõpet oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks. Samuti koolitatakse kutse- ja kõrghariduse õpetajaid-õppejõudusid ning täiskasvanute koolitajaid roheoskuste alase õppe läbiviimiseks.

Roheoskuste programmi avakonverents tõi 21. novembril Eesti Maaülikooli kokku pea 200 inimest Eesti kõrg- ja kutsekoolidest ning ettevõtetest. Lisaks ettekannetele ja aruteludele oli osalejatel võimalik laborikülastustel tutvuda Eesti Maaülikooli näidetega roheoskuste praktilise rakendamise vallas.