Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Eesti Maaülikool osaleb farmide ohutust ja põllumeeste terviseteadlikkust suurendavas projektis

Foto: Pexels

Euroopas ja maailmas on põllumajandus oma olemuselt üks ohtlikemaid valdkondi, kuna seal avaldub kõrge töösurmade, raskete töövigastuste ja tervisehäirete arv. Eesti Maaülikool osaleb Euroopa H2020 projektis SafeHabitus (Strengthening Farm Health and Safety Knowledge and Innovation Systems), mille abil loodetakse olukorda põllumajanduses parandada. 

Projektis on kaasatud 11 Euroopa Liidu liikmesriiki - Belgia, Eesti, Hispaania, Leedu, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome ja lisaks Inglismaa, projekti juhib Iirimaa Põllumajanduse ja Toidu Arendusasutus Teagach (Agriculture and Food Developing Authority).

Projektitegevustega on liitunud 20 Euroopa põllumajandusega seotud institutsiooni. Kaasatud on erinevate ülikoolide teadlased, teadus-arenduskeskuste, ühingute ja kindlustusfirmade eksperdid ning mitmed põllumajandusohutuse eest vastutavate institutsioonide esindajad. Projekti eesmärgiks on põllumajandustöötajate ohutuse ja terviseteadlikkuse tõstmine ning ennetusmeetmete tõhustamine Euroopa Liidu riikide hulgas.

Projekti peamiseks ülesandeks on kaasata erinevate tasandite esindajaid põllumajandussektoris, teadvustamaks tööga seotud riske ja parendamaks ohutuskäitumist põllumeeste hulgas. Projekti eesmärgi saavutamiseks on loodud Euroopa võrgustiku (Community of Practice, CoP) tegevus 11 riigis, kus vastutajaks on Jarkko Leppälä (Soome Luke Natural Resources Institute).

17. novembril alustas Eesti Maaülikoolis Eesti võrgustiku töörühm EstCoP. Siia on kaasatud põllumajandusorganisatsioonide ja riiklike institutsioonide esindajad, põllumajandusjuhid, farminõustajad, praktikud ja teadlased. Ühises ringis analüüsiti tööõnnetuste ja tööga seotud haigestumise põhjuseid põllumajandustöötajate hulgas. Esikohal on põllumajandusmasinate ja -loomadega seotud tööõnnetused, aga ka libisemised, komistamised ja kukkumised.

EstCoP töörühma arutelu käigus selgus, et sageli puuduvad farmides masina- ja tööohutusjuhendeid. Samuti napib tasemel ohutuskoolitust, et saada põhjalikke teadmisi terviseriskidest põllumajandussektoris. Järgmisel EstCoP kohtumisel (15.12.2023) selgitatakse välja Eestile kolm kõige olulisemat väljakutset. Veel on võimalus teemast huvitatud partneritel EstCoP töögrupiga ühineda, et koos analüüsida valuprobleemide lahendamise võimalusi Eesti põllumajanduses.

Võrgustiku toel on võimalik parendada riskianalüüsi metoodikat, luua pädev ohutuskoolituse programm, töötada välja kaasaegsed, tõhusad ja kergesti praktikas kasutatavad ohutusjuhendid. Võrgustikus osalejate initsiatiivist sõltub projekti eesmärkide täitmine, saavutamaks farmide jätkusuutlikkus ja põllumeeste turvaline töökeskkond. Projekt Safehabitus raames toimuvad CoP kohtumised 3-4 korda aastas.

Projekti käigus on võimalik tutvustada oma piirkonna probleeme ja teadvustada partnerriikide kitsaskohti. SafeHabitus projekti tegevusprogrammiga on võimalik tutvuda https://www.safehabitus.eu/.

 

Lisainfo:

Eda Merisalu

ergonoomika ja töötehnoloogia professor

Euroopa projekti SafeHabitus Eesti koordinaator

EMÜ metsanduse ja inseneeria instituut

Biotehnoloogiate õppetool