Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Teadustööde konkursil tunnustati üheksat maaülikooli tudengit 

Foto: Edmond Mäll/ETAG
Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi laureaadid

Eile autasustas Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Maaülikoolist pälvis auväärse tunnustuse üheksa üliõpilast.

Põllumajandusteaduste ja veterinaaria valdkonnas sai Randel Rainer Lille konkursitöö "Metsaökosüsteemide looduslikkuse hindamine kaugseiremeetoditega" eest rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes teise preemia. Eraldi märgiti ära Keir Mei konkursitöö "Puistu kasv ja areng taasmetsastatud endises Aidu põlevkivikarjääris". 

Magistriõppe üliõpilaste astmes sai Kristi Kõva konkursitöö "Väetamise mõju mulla orgaanilise aine labiilsele fraktsioonile" eest teise preemia. Eraldi märgiti ära Liina Pappa konkursitöö "Molekulaarne kirjeldus peremeeskalade geeniekspressiooni vastusest silmaparasiitidele – on silm tõesti immuunprivilegeeritud organ?"

Doktoriõppe üliõpilaste astmes sai Monika Nõmm konkursitöö "Piimaveise in vitro embrüote tootmine" eest teise preemia. Eraldi märgiti ära Marii Järve konkursitöö "Põllumajandusmaa kasutuse muutused Eestis: tasakaalustatud maakasutuse tagamise võimalused" ja Mihkel Mäesaare konkursitöö "Listeria monocytogenes'e ja Campylobacter spp. levimus ja arvukus toidus ning tüvede molekulaarne iseloomustus Eestis."

Kliimaministeeriumi eripreemia said magistriõppe üliõpilased Carmen Kilvits (konkursitöö "Eesti Keskkonnavaldkonna avalike teenistujate suhtumine harrastusteadusesse keskkonnakorralduses“) ja Mariliis Kolk (konkursitöö „Eestikeelse oskussõnavara korrastamine kliimavaldkonna näitel“). 

Õnnitleme kõiki meie üliõpilasi!