Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Maaülikooli üliõpilased olid oma äriideedega NOBALIS projekti demopäeval edukad

13. detsembril toimus projekti NOBALIS demopäev, kus üliõpilaste võistkonnad NOBALIS projekti partnerülikoolidest võistlesid toidu, biotehnoloogiate ja bioressurssidega seotud äriideedega.

Demopäev oli viimane üritus 2023. aasta sügissemestril toimunud eelinkubatsiooni programmist, mille käigus võistkonnad viiest ülikoolist (Eesti Maaülikool, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Linnaeus University, Norwegian University of Life Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences) arendasid oma äriideid. Programm koosnes ideehäkatonist ja kolmest arengusessioonist koos mentorlusega, mille käigus üliõpilased lõid oma ideedele ärimudeli, koostasid turundusplaani ja arendasid tootekontseptsiooni ning õppisid, kuidas oma ideid liftikõnega efektiivselt esitleda.

Maaülikooli üliõpilased olid osalised nii esimese kui teise koha saanud võistkonnas. Esimese koha sai võistkond Vassa Hebin koosseisus Alina Rätsep, Gabriela Bermudez ja maaülikoolis õppiv Kelly Alev, kelle ideeks oli biojäätmete kasutamine looduskosmeetika arendamiseks. Teine koht läks maaülikooli üliõpilaste Annika Jaanimägi ja Erika Lõhmuste võistkonnale BioAsphalt, kelle ideeks oli biomassist ligniini tootmine ja bioasfaldina kasutamine. Kolmanda koha sai võistkond Algium (Swedish University of Agricultural Science), kelle huvi on mikrovetikate kasvatus.

NOBALIS projekti eelinkubatsiooni programmi esimene voor toimus 2022. aasta sügisel ja järgmine voor on 2024. aasta kevadsemestril. Projekti NOBALIS (nobalis.eu) eesmärk on ettevõtlus- ja innovatsioonivõimekuse arendamine ülikoolides ning projekti viib läbi seitsmeliikmeline konsortsium Põhja- ja Baltimaade ülikoolidest ja innovatsiooni tugiorganisatsioonidest. Projekti NOBALIS toetab EIT Food ja projekt on osa European Institute of Innovation & Technology (EIT) programmist EIT HEI Initiative, mida rahastab Euroopa Liit.