Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Eesti Maaülikoolis algas vastuvõtt ingliskeelsetele õppekavadele

Foto: Eesti Maaülikool
2023. aasta kevadsemestri Erasmus+ tudengid

Veebruari alguses algas vastuvõtt Eesti Maaülikooli neljale ingliskeelsele õppekavale. Maaülikoolis on 6-aastane ingliskeelne integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppekava veterinaarmeditsiinis, kahe aastaga saab aga omandada magistrikraadi maastikuarhitektuuri, keskkonnajuhtimise ning kliimamuutustega kohanemise või multifunktsionaalse metsanduse planeerimise ning analüüsi õppekavadel.

Eesti Maaülikooli õppeosakonna juhataja Ina Järve sõnul hindavad välisüliõpilased maaülikoolis õppimist kõrgelt. „Ühest küljest ollakse rahul meie õppekavade sisu ja tasemega. On ju maaülikool põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma ülikoolide seas väga kõrgel, 37. kohal, nagu näitas mullune QS edetabel, mis reastas ülikoole erialade kaupa. Teisalt aga kiidetakse maaülikooli üliõpilassõbralikkust ja mõnusat kogukonda, mis muudab siin õppimise turvaliseks ja meeldivaks kogemuseks,“ sõnas Järve.

Ina Järve sõnul õpib praegu maaülikoolis veidi üle 300 välisüliõpilase (sh doktoriastme üliõpilased), moodustades umbes 11 protsenti üliõpilaste koguarvust. Neile lisandub veel pisut üle saja lühemaks perioodiks (nt semestriks) siia õppima tulnud väliskülalisüliõpilast. „Kõige rohkem on meie välisüliõpilaste seas mõistagi soomlasi, kelle jaoks on olnud Tartu juba aastaid väga hinnatud koht veterinaarmeditsiini õppimiseks. Kindlasti tasub aga tähele panna, et maaülikooli ingliskeelsetele õppekavadele on õppima oodatud ka eesti päritolu tudengid, sest nii on võimalik saada rahvusvaheline õpikogemus mitmekultuurilises seltskonnas ilma kodust lahkumata,“ rõhutas Ina Järve.

Ingliskeelsetel õppekavadel õppijatele kehtib õppeteenustasu, mille suurus on õppekavati erinev. Mõistagi on kõige kulukam veterinaarmeditsiiniõpe, sest selles on väga suur kliinilise ja praktilise õppe osakaal.

Õppijatel on võimalik taotleda ka stipendiume. Näiteks on 2024/2025. õppeaastaks võimalik taotleda stipendiumi ingliskeelsetel õppekavadel õppimiseks kahel Ukraina kodanikul iga õppekava kohta. Lisastipendiumid on ette nähtud ka keskkonnajuhtimise ja kliimamuutustega kohanemise õppekaval, mis on ühine õppekava koos Tartu Ülikooliga, ning üks lisastipendium on mõeldud ka maastikuarhitektuuri õppekava välisüliõpilasele.

Sisseastumistingimusi on kirjeldatud Eesti Maaülikooli koduleheküljel. Euroopa Liidu riikide ning Šveitsi, Suurbritannia, Gruusia ja Türgi kodanikud saavad sisseastumisdokumente esitada kuni 31. maini, väljastpoolt Euroopa Liitu kandideerijad kuni 10. aprillini (veterinaarmeditsiini erialal 2. maini).

Eesti Maaülikooli ingliskeelsetel õppekavadel õppimise võimalusi tutvustatakse lähemalt Study in Estonia programmi korraldataval veebinaril 22. veebruaril.

Vastuvõtt Eesti Maaülikooli eestikeelsetele õppekavadele algab 3. juunil ning kestab 4. juulini.

Lisateave:

Ina Järve Eesti Maaülikooli õppeosakonna juhataja 510 0770

ina.jarve@emu.ee