Tehnikamaja ilmajaam:

Vaata ilmainfot

Galerii: Eesti Maaülikooli võõrustatud rahvusvahelise koostöönädala raames tihendati sidemeid, arutati olulistel teemadel ja tutvuti Eestiga 

Foto: IROICA 27 grupipilt
Artur Heimola

Möödunud nädalal oli meil au võõrustada Euroopa maaülikoolide välissuhete esindajaid, kes külastasid meid IROICA 27. rahvusvahelise koostöönädala raames. Korraldasime üritust koostöös Tallinna Ülikooliga.

Osalejate seas oli inimesi meie partnerülikoolidest, kellega oleme aastaid Erasmus+ programmi raames koostööd teinud ning üliõpilasi ja õppejõude vahetanud, aga oli ka mitmeid, kellega meil kokkupuudet ei olnud. Läbivaks teemaks oli rahvusvahelise koostöö tegemine praegusel kriiside ajastul ning erinevate sessioonide jooksul kuulsime ettekandeid spetsialistidelt teemadel nagu tehisintellekt, keskkond ja kliimamuutus, inimõigustega arvestamine koostöö tegemisel ning enda ja üliõpilaste vaimse tervise hoidmine.

Pidasime oluliseks rõhutada ka Ukraina toetamise tähtsust, kuna Ukraina edust sõltub suuresti Euroopa ja ka kõigi meie tulevik. Programmi kuulusid enam kui 1000 männi istutamine Järvseljale, palju omavahelist tutvumist ja suhtlemist ning osalejad, kellest paljud olid Eestis esimest korda, said maitsta kohalikust toorainest tehtud toitu ja näha imelist Eesti loodust.

Usume, et pärast nädalat on nii väike Eesti Maaülikool kui Eesti üldiselt endale juurde võitnud palju uusi sõpru! Oleme osalejatele ja koostööpartneritele väga tänulikud.

EMÜ õppeosakond