Õppeinfo

 

Kuidas ÕIS-is õppeainetele registreeruda

Siinkohal koondjuhend (üliõpilase koostatud), kuidas EMÜ õppeinfosüsteemis ÕIS õppeainetele registreeruda.

 

Metsanduse ja inseneeria instituudi magistriõppesse sisseastumiseks teemad ja eksamiküsimused

Magistriõppesse sisseastumiseks EI PEA eksamit sooritama:

 

Teistele ettevalmistamiseks suunavad küsimused:

Õppekava: "Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus"

Õppekavad: "Metsamajandus" või "Metsatööstus"

Õppekavad: "Energiakasutus", "Ergonoomika", "Tootmistehnika"

 

Üldinfo stipendiumite ja õppetoetuste kohta

Kõigi stipendiumipakkumiste ning õppetoetuste kohta leiad informatsiooni: http://www.emu.ee/oppijale/oppetoetused/ 

Eesti Maaülikooli senati 27.02.2020 määrusega nr 1-28/6 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord

VÕTA – Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna metsanduslikud andmed

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna metsanduslikud koondandmed ja ka detailsemad andmed EMÜ kasutajatele emu paroolidega sisse logides on kogu mahus ligipääsetavad vastavast infosüsteemist aadressil  https://jarvselja.emu.ee/

 

MSc European Forestry

MSc European Forestry

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppedirektor

Margus Arak Margus Arak
Tel: 731 3314
margus.arak@emu.ee

 

 

Õppekorraldus 

Metsamaja ruum 2A4

Vastuvõtu ajad: E-R kell 8.15 – 12.30; 13.30 - 16.15

Anneli Veemees

Anneli Veemees

Õppekorralduse peaspetsialist            ERASMUS koordinaator

Metsamajandus, metsatööstus, loodusvarade kasutamine ja kaitse, puidutöötlemise tehnoloogia

Tel: 731 3155;                     

mob: 5883 6156

anneli.veemees@emu.ee

 

Anneli Veemees

Merit Karro

Õppekorralduse peaspetsialist

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus, maaehitus, vesiehitus ja veekaitse 

Tel: 731 3154
merit.karro@emu.ee

 

Tehnikamaja ruum A216

 

Heli Mäesepp

Õppekorralduse peaspetsialist, 

ERASMUS koordinaator

Tehnika ja tehnoloogia, energiakasutus, ergonoomika, tootmistehnika

Tel: 731 3332;                            mob: 504 9860

heli.maesepp@emu.ee