Ettevõttepraktika TT, EK, TA ja EG

EMÜ Metsanduse ja inseneeria instituudi praktikate korraldusega ettenähtud korra kohaselt läbivad üliõpilased oma praktika eelkõige nende soove ja valikuid eelistades ning kooskõlastust saanud praktikaettevõtte(te)s. Soosivalt ja eelistatumaks valikuks on erinevas kultuuriruumis asetleidnud välispraktikad mitmekülgsete oskuste ja kontaktide saamise eesmärgil. Praktikat (praktikaaega) on soovitav teha kogemuste pagasi rikastumise eesmärgil mitmes praktikaettevõttes. Praktika korralduse alusdokumendiks on praktikaleping ning sellest johtuvalt õigused ja kohustused. Üldjuhisena, kuid ei ole reegel, on praktikateks ettenähtud perioodi alguseks arvestatud kevadsemestri õppetöö lõpust kuni uue semestri õppetöö alguseni. Praktikakoha valikul eelistada erialaga seostatuid ja tugevdatud kontaktidega praktikaettevõtteid.

Nimekiri üliõpilaste senistest praktikakohtadest, kellega tehakse praktika raames koostööd ja kelle poole on üliõpilase soovitav praktikakohta otsides pöörduda, st et lisaks loetelule on kirjas ka tunnustatud ettevõtete nimed. Praktika ettevõtete kontaktide saamiseks pöörduda ülikoolipoolse praktika juhendaja (aineõpetaja) poole.
     HANZA Mechanics Tartu AS
     Tarmetec OÜ
     Konekesko Eesti AS
     Amserv Tähe (Tartu), Amserv Grupi AS
    EESTI ENERGIA
     ELPEC ENERGY OÜ
     EMPOWER AS
     LEONHARD WEISS ENERGY AS
     AS TARI
     Voore Farm OÜ
     Voore Farm Teenused OÜ
     Baltic Agro Machinery OÜ
     Respo Haagised AS
     Väderstad OÜ
     OÜ Afterone

Tehnika ja tehnoloogia õppekava

       Õppeaine: Tehnoloogiapraktika  TE.1008  
                            tootmistehnika eriala (TA) - ÕIS - praktikapakkumised ja õppematerjalide vaatamine 
       Õppeaine: Tööohutustehnoloogia praktika  TE.1029   
                            ergonoomika eriala (EG) 
       Õppeaine:  Energiakasutuse tehnoloogiapraktika  TE.1009 
                             energiakasutuse eriala (EK)

 

Energiakasutus magistriõppekava (EK)   Õppeaine: Energeetikamajanduse praktika TE.0348
Ergonoomika magistriõppekava (EG)      Õppeaine: Ergonoomika praktika TE.0974
Tootmistehnika magistriõppekava (TA)   Õppeaine: Ettevõttepraktika TE.0935  - ÕIS - praktika pakkumised ja õppematerjalide vaatamine