Ergonoomika ettevõttepraktika

Eesti Maaülikooli metsanduse  ja inseneeria instituudi Ergonoomika magistriastme õppekava üliõpilastel on kohustus läbida praktika ettevõttes. Praktika eesmärkides  on  tutvuda ettevõtte töötingimuste, töökorralduse ja ohutusnõuete täitmisega; saada ülevaade tehnoloogilistest protsessidest, masinate ja seadmete kasutamisest; hinnata ergonoomika printsiipide rakendatavust inimene-masin-keskkond tööprotsessis; nõustada töötajaid ja tööandjaid töökohtade ergonoomikalisel kujundamisel.

Õppeainena on praktika nimetusErgonoomika praktika TE.0974

Ergonoomika magistriõppekava erialapraktikat koordineerib:
Eda Merisalu
eda.merisalu@emu.ee
tel. 731 3313
Kreutzwaldi 56/1 (Tehnikamaja), A308