Tootmistehnika ettevõttepraktika

 

Eesti Maaülikooli metsanduse  ja inseneeria instituudi Tootmistehnika magistriastme õppekava üliõpilastel on kohustus läbida praktika ettevõttes. Praktika eesmärkides  on omandada teadmised tööstus-, tootmis- või põllumajandusettevõtte töö- ja/või tehnoloogiaprotsessidest, nende juhtimisest, organiseerimisest, korraldusest ning töömiljööst, et mõista ettevõtte toimimist ning hakkama saada ettevõttes töötades.

 Õppeainena on praktika nimetus: Ettevõttepraktika TE.0935

Tootmistehnika magistriõppekava erialapraktikat koordineerib:
Lemmik Käis
lemmik.kais@emu.ee
tel. 731 3319
Kreutzwaldi 56/1 (Tehnikamaja), A318

 

Tootmistehnika magistriõppekava (TA)   Õppeaine: Ettevõttepraktika TE.0935  - ÕIS - praktika pakkumised ja õppematerjalide vaatamine