I Magistrantide teaduskonverent

 

I Magistrantide teaduskonverents

TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA TULEVIKUSUUNAD

ENGINEERING TECHNOLOGIES

 FOR THE FUTURE

 

                         Tehnikamajas 

18. aprill 2007. a., Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 56
                        Konverentsi kava

                      Konverentsi kogumik