IV Magistrantide teaduskonverents

IV Magistrantide teaduskonverents

TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA TULEVIKUSUUNAD

TEOORIAS JA PRAKTIKAS

21. mai 2010.a. Tartus, Fr.R. Kreutzwaldi 56

Konverentsi teade
Konverentsi kava