IX Magistrantide teaduskonverents

 https://te.emu.ee/userfiles/instituudid/te/image/FT/FT/EM%C3%9C%20logo.png

 

 

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut

IX Magistrantide teaduskonverents

INIMENE JA TEHNOLOOGIAD
HUMAN AND ENGINEERING

Tehnikamajas 

22. aprill 2015. a., Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 56

 

EESMÄRK

 

Üliõpilaste uurimistulemuste esitamine ja arutelu. Esinemisvõimalus magistrantidele täitmaks

Bakalaureuse ja magistritööde koostamine ja kaitsmine tehnikainstituudis nõudeid.

TEEMAD

 

Tootmistehnika

 

Ergonoomika

 

Energiakasutus

TÖÖKEEL

     Eesti keel

REGISTREERIMINE

     Ettekandega esinejail palutakse täita eelregistreerimisvorm ja saata toimkonna sekretärile hiljemalt 20. märts 2015. a.
 

ETTEKANNE

 

Konverentsiettekanne peab tutvustama magistritöös sisalduva probleemi lahendust ja põhitulemusi. Ettekanne ei tohi olla magistritöö lühikokkuvõte. Ettekanne vormistatakse kirjalikult ja kantakse konverentsil ette suuliselt. Kirjalik ettekanne jälgib teadusartiklile sarnast struktuuri (vt kirjaliku ettekande vormistamise juhend). Ettekandetekstid avaldatakse pärast konverentsi internetipõhises kogumikus. Eelmise aasta kogumikuga saate tutvuda VIII Magistrantide teaduskonverents "Inimene ja tehnoloogiad". Suulist ettekannet on soovitav toetada ja illustreerida visuaalsete vahenditega.

Vastavalt juhendile koostatud ettekande tekst esitatakse toimkonna sekretärile juhendaja kirjaliku nõusolekuga avaldamiseks nii paberil kui ka elektrooniliselt hiljemalt 9. aprillil 2015. a.

Suulise ettekande kestus on 10...15 min, lisanduvad küsimused-vastused. Võimalik on kasutada tahvlit, arvutit  ja videoprojektorit.

TÄHTAJAD

 

Eelregistreerimine ja ettekande lühikokkuvõtte esitamine

 

20. märts 2015

 

Ettekande kavasse võtmise teate väljasaatmine

 

27. märts 2015

 

Ettekande teksti esitamine

 

  9. aprill 2015

 

Konverentsi kutse ja kava väljasaatmine

 

17. aprill 2015

 

Konverents

 

22. aprill 2015

TOIMKOND

 

Esimees:

doktorant Erkki Jõgi

 

 

Liikmed:

doktorant Märt Reinvee

magistrant Maris Veere

 

 

doktorant Marion Mitt

magistrant Allan Leiaru

 

 

 

magistrant Riin Raimla

 

Sekretär:

Heli Saaremets

 

INFO

 

Heli Saaremets
  Fr. R. Kreutzwaldi 56-A108
  Tel 731 3321, 517 9428
  e-post:heli.saaremets@emu.ee