Konverentsi kava 2012

 

Eesti Maaülikool
Tehnikainstituut


Eesti Lennuakadeemia

 

 

                            VI     Magistrantide teaduskonverents

                                 INIMENE JA TEHNOLOOGIAD

                              18. aprillil 2012. a. algusega kell 10.15
                              Tartus, Fr.R. Kreutzwaldi 56, ruum A204

  

PÄEVAKAVA

10.15…12.00 Plenaaristung
12.00…13.00 Lõuna
13.15…15.00 Sektsiooniistungid
15.00 …Diskussioon ja kohv Tehnikamaja  kohvikus

REGLEMENT
Ettekanded plenaaristungil          kuni 15 min.
Ettekanded sektsiooni istungil     kuni 10 min.

Toimkond
Esimees: emer.prof. Boris Reppo
Liikmed:  dotsent Tõnis Peets
                lektor  Tõnu Sõõro
                spetsialist Märt Reinvee
Sekretär  Galina Kononenko
                tel. 7313 309

 

                              PLENAARISTUN
          Kolmapäeval, 18. aprillil 2012. a. kell 10.15
                  Fr.R. Kreutzwaldi 56, ruum A204

          Juhataja: emer.prof. Boris Reppo
1. Avasõna
                   Mait Klaassen, Eesti Maaülikooli  rektor
2. Tervitussõnavõtt
                   Jaan Tamm, Eesti Lennuakadeemia rektor
3. Üliõpilaste leiutuskonkursist
                   Margus Arak, tehnikainstituudi direktor
4. KM Element OÜ puusepa töökindlus
                   Ave Tihane,  EG eriala magistrant
5. Pulverisaatortoitesüsteem ottomootorile
                   Taavi Põri, TA eriala magistrant
6. Tuule ja päikese energiatehnoloogiate sobitamine tarbija ja võrguga
                   Taavi Susi, EP eriala magistrant


                  Tootmistehnika sektsioon
       Kolmapäeval, 18. aprillil 2012. a. kell 13.15
               Fr.R. Kreutzwaldi 56, ruum B136

            Juhataja: lektor Tõnu Sõõr
  1Kettsaag-halumasin. Etteande ja tükeldussüsteem
                   Raivar Pihl, TA eriala magistrant
   2. Väiketraktor
                   Ardi Lääne, TA eriala magistrant
   3. Velobussi ajami eskiisprojekt
                   Tõnu Kallast, TA eriala magistrant
   4. Kett-võsaniiduki projekt
                    Dmitri Dugin, TA eriala magistrant
   5. Kettsaag-halumasin. Pakkude lõhestus ja halgude äravedu
                    Taavi Mõtsmees, TA eriala magistrant
   6. Paekivikillustiku tehase seadmed
                    Kaarel Prommik, TA eriala magistrant
   7. Traktori ökonoomsed koormusrežiimid
                    August Tammeorg, TA eriala magistrant
    8. Sõiduauto veokarakteristik
                    Tarmo Truup, TA eriala magistrant
    9. Plastide lõiketöödeldavus
                    Andrus Saul, TA eriala magistrant

 

                              Energiakasutuse sektsioon
                 Kolmapäeval, 18. aprillil 2012. a. kell 13.15
                          Fr.R. Kreutzwaldi 56, ruum A204

      Juhataja: dotsent Tõnis Peets
     1. Kõrgepinge 110 kV elektriseadmete juhtimine ja kaitse
                       Marten Raidma, EP eriala magistrant
      2. Arula-Otepää 10 kV keskpingefiidri rikete analüüs
                       Kaisa Vister, EP eriala magistrant
      3. Tuuleenergia integreerimine energiasüsteemi
                       Marko Roos, EP eriala magistrant
      4. Eluhoone energeetika analüüs
                       Hando Veskioja, EP eriala magistrant
      5. VKG energia OÜ alajaamade kaugjuhtimissüsteem
                      Olga Putan, EP eriala magistrant 
      6. Torma valla Vanamõisa piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon
                      Rando Kasuk, EK eriala magistrant
     7. Taastuvenergia lahendus bussipeatuse energiavajaduse katmiseks
                      Tiit Pikk,  EP eriala magistrant


                                   Ergonoomika sektsioon
                     Kolmapäeval, 18. aprillil 2012. a. kell 13.15
                              Fr.R. Kreutzwaldi 56, ruum B137

      Juhataja: spetsialist Märt Reinvee
      1. Elite kliiniku medõdede psühhosotsiaalsed ohutegurid
                       Kaie Mihkra,  EG eriala magistrant
      2. Müra metallitöötlemistsehhis
                      Ksenia Joost,  EG eriala magistrant
      3. Laotöötaja energeetiline koormatus metalli käsitlemisel
                      Svetlana Galaganova,  EG eriala magistrant
      4. Torusselüpsiseadmete ergonoomilisuse hinnang lüpsimasinate teisaldamisel
                      Regina Lensment,  EG eriala magistrant
       5. Tootmisettevõtte UPM-Kymmene Otepää AS olmeruumide analüüs
                      Kersti Kangro,  EG eriala magistrant
       6. Ergonoomika metodoloogiline käsitlus
                     Dagmar Teder,  EG eriala magistrant
      7. Lennundusettevõtete ohutusjuhtimissüsteemide toimivuse hindamine Eesti lennuohutus­programmi raames
                     Liisi Murde,  ELA lennutegevuse korralduse eriala magistrant