Konverentsi kava 2013


VII Magistrantide teaduskonverents
INIMENE JA TEHNOLOOGIAD
PÄEVAKAVA

10.30-12.00 Plenaaristung
12.00-12.45 Lõuna
13.00-15.30 Sektsiooni istungid
15.30 Diskussioon ja kohv Tehnikamaja ruumis A228

               REGLEMENT

               Ettekanded plenaaristungil kuni 15 minutit
               Ettekanded sektsiooniistungil kuni 10 minutit
 

PLENAARISTUNG

Neljapäeval, 18. aprillil 2013. a. kell 10.30
Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruum A204

Juhataja: lektor Erkki Jõgi

1. Avasõna
    Paavo Kaimre, Eesti Maaülikooli õppeprorektor

2. Tervitussõnavõtt
    Margus Arak, tehnikainstituudi direktor

3. Hoone soojusenergeetiline mudel OÜ Kõverjärve puhkemaja näitel
    Janar Kalder, EK eriala magistrant

4. Õpetajate füüsilise ja psüühilise terviseseisundi mõju töövõimele
    Reili Liiver, EG eriala magistrant

5. Linnahaljastuse biojäätmete kasutamine bioetanooli tootmiseks: potentsiaal ja protsessilised lahendused
    Rain Kesperi, TA eriala magistrant

Lõuna 12.00-12.45

Tootmistehnika sektsioon

Neljapäeval, 18. aprillil 2013. a. kell 13.00
Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruum A310

Juhataja: lektor Tõnu Sõõro

1Bioetanooli läbivooluseadme fermentatsiooni üksuse konstrueerimine
    Alar Paluvee, TA eriala magistrant

2. Seade masinate tallatud muldade liigtihenemise piirväärtuse määramiseks
    Rainer Olesk, TA eriala magistrant

3. Diiseltoiteaparatuuri kestvuskatse stend
    Vello Lääts, TA eriala magistrant

4. Sädesüütega Ford N7A- tüüpi mootori sisselaskesüsteem võistlusautole
    Martin Trükmann, TA eriala magistrant

5. Veoauto katsemetoodika
    Veiko Hirsnik, TA eriala magistrant

6. Erinevad heitgaasid ja nende mõju inimese tervisele
    Hando Leichter, TA eriala magistrant

7. Lignotselluloosse biomassi eeltöötlus bioetanooli läbivooluseadmes
    Herki Lutter, TA eriala magistrant

Diskussioon ja kohv kell 15.30 Tehnikamaja ruumis A228
 

Energiakasutuse sektsioon

Neljapäeval, 18. aprillil 2013. a. kell 13.00
Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruum A204 ja ruum A218

Ruum A204 Juhataja: lektor Erkki Jõgi

1. Pärnu kesklinna keskpinge elektrivõrgu analüüs
    Risto Virveste, EP eriala magistrant

2. Elektrisüsteem Eestis ja Itaalias
    Maiken Sarv, EP eriala magistrant

3. Päikesepargi planeerimine tootmishoone katusele
    Karl-Martin Müür, EK eriala magistrant

4. Alajaama elektrivarustuse rekonstruktsiooni variandid
    Vitali Kajander, EK eriala magistrant

5. Kirepi piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon
    Hardi Pukk, EK eriala magistrant

6. Elamu rekonstruktsioon madalenergiahooneks
    Reno Margusson, EP eriala magistrant

7. VKG Elektrivõrgud OÜ õhuliinide käidukava
    Erik Raal, EP eriala magistrant

8. Eramaja taastuvenergiapõhine energiavarustus
    Venno Vainamäe, EK eriala magistrant

Ruum A218 juhataja: dotsent Tõnis Peets

1. Sisekliima metodoloogiline käsitlus
   Targo Pomerants, EG eriala magistrant

2. Kolmi alajaama madalpingeliinide rekonstruktsioon
    Indrek Võpsu, EK eriala magistrant

3. Kõrgepinge õhuliinide tõrke- ja varustuskindluse suurendamine kaitsevööndite hoolduse tulemusel
    Veiko Zimmermann, EK eriala magistrant

4. Tark maja KNX hooneautomaatikaga
    Raivo Sahku, EK eriala magistrant

5. Moderniseeritud Savonius tüüpi tuulik
    Sergei Kirillov, EK eriala magistrant

6. Puurmani 110kV alajaam
    Jekaterina Merelaine, EK eriala magistrant

7. Väikeelamu kütteseadmete võrdlev analüüs
   Teet Malberg, EK eriala magistrant

                     Diskussioon ja kohv kell 15.30 Tehnikamaja ruumis A228
 

Ergonoomika sektsioon

Neljapäeval, 18. aprillil 2013. a. kell 13.00
Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruum A107

Juhataja: spetsialist Märt Reinvee

1. Jaekauplustes töötavate kassapidajate terviseuuring
     Egle Voog, EG eriala magistrant

2. Administraatori töövõime muutus teenindusettevõttes OÜ Waide
    Franc-Paul Koppel, EG eriala magistrant

3. AS Olerex Räni teenindusjaama klienditeenindajate töö raskusaste ja energeetiline koormatus
    Kadri Kont, EG eriala magistrant

4. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudude töökindlus
    Maarika Haidak, EG eriala magistrant

5. Trump Metall OÜ töötajate töökindlus
    Eleri Raudnagel, EG eriala magistrant

6. Konformsuse hindamine jõujaotuse järgi
    Signe Oru, EG eriala magistrant

7. Tootmistööliste tööliigutuste ergonoomilisuse hinnang
    Doris Sarapuu, EG eriala magistrant

8. Füüsilise töövõime rekreatsiooni uurimine müomeetri abil
    Kristjan Kõrgmaa, EG eriala magistrant

9. Meditsiinilaborantide füüsiline töökoormatus
    Merit Orro, EG eriala magistrant

          Diskussioon ja kohv kell 15.30 Tehnikamaja ruumis A228