Konverentsi kava 2014

Eesti Maaülikool

Tehnikainstituut

VIII Magistrantide teaduskonverents

 INIMENE JA TEHNOLOOGIA

 

PÄEVAKAVA

10.00…11.30 Plenaaristung
11.30…12.00 Lõuna
12.00…14.30 Sektsiooniistungid
14.30 …Diskussioon ja kohv Tehnikamaja  ruumis A228

REGLEMENT

Ettekanded plenaaristungil kuni 20 minutit
Ettekanded sektsiooniistungil kuni 10 minutit
 

Esimees:   dotsent Oliver Sada
Liikmed:    doktorant Märt Reinvee     magistrant EG II Janno Välja
                  doktorant Alo Allik               magistrant EK II Jaanus Uiga
                  doktorant Lara Podkuiko    magistrant TA II Priit Veeber
Sekretär:  Galina Kononenko
                  tel 7313309
                  e-post:  galina.kononenko@emu.ee
 

PLENAARISTUNG

Neljapäeval, 17. aprillil 2014. a. kell 10.00
Fr.R. Kreutzwaldi 56, ruum A204

Juhataja: dots. Oliver Sada

1. Avasõna
       Margus Arak, tehnikainstituudi direktor
2. Tänavavalgustuse juhtimine ja visualiseerimine
       Janno Siil EK eriala magistrant
3. Puulõhkur PLH-110 tootmiskulude vähendamise võimalused
       Karl Englas TA eriala magistrant
4. Noorukite muusika kuulamise harjumused
       Rauno Tamm EG eriala magistrant

Lõuna 11.30...12.00

TOOTMISTEHNIKA SEKTSIOON

Neljapäeval, 17. aprillil 2014. a. kell 12.00
Fr.R. Kreutzwaldi 56, ruum B136
 

Juhataja: doktorant Lara Podkuiko
1. Vibratsioonide mõõtmine treimisel
          Argo Rossner, TA eriala magistrant
2. Kas eesti mullad on tallatavad?
          Erki Saar, TA eriala magistrant
3. Sõiduki veojõu karakteristikute parendamine autospordis
          Kristo Kruus, TA eriala magistrant
4. Pulverisaatortoitesüsteemi hargpritse tehniline lahendus
          Mart Laanelepp, TA eriala magistrant
5. Vesiniku tootmine elektrolüüsi teel
          Peeter Kukumägi, TA eriala magistrant
6. Kartulipanuri tootearendus
          Priit Veeber, TA eriala magistrant
7. Voolavlaastu murdik
          Theimo Lehtveer, TA eriala magistrant
8. Tuulamispuhasti teoreetilised alused
          Oliver Karindi, TA eriala magistrant
9. Dynostendi videolahendus
          Ago Ütt-Ütti, TA eriala magistrant

 

ERGONOOMIKA SEKTSIOON

Neljapäeval, 17. aprillil 2014. a. kell 12.00
Fr.R. Kreutzwaldi 56, ruum A107

Juhataja: doktorant Märt Reinvee
1. Keelpillimängu mõju hindamine müomeetria alusel
          Janno Välja, EG eriala magistrant
2. Müratase haigla diagnostikalabori analüsaatorite ruumis
          Janor Soop, EG eriala magistrant
3. Sisekliima metallitsehhis
          Andres Laur, EG eriala magistrant
4. Lahkamissaali sisekliima
          Tiia Tamm, EG eriala magistrant
5. Psüühilise töövõime uurimismudel aju-arvuti liidese tehnoloogia abil
          Lauri Kivimaa, EG eriala magistrant
6. Üldhariduskooli arvutiklassi töökeskkonna metodoloogiline käsitlus
          Ekaterina Ossipova, EG eriala magistrant
7. Androidi platvormil müra mõõtmise ja arvutamise
          rakendusprogrammide ülevaade
          Sander Aia, EG eriala magistrant
 

ENERGIAKASUTUSE SEKTSIOON

Neljapäeval, 17. aprillil 2014. a. kell 12.00
Fr.R. Kreutzwaldi 56, ruum A204

                           Juhataja: doktorant Alo Allik
                           1. Hoonete jahutusvajaduse modelleerimine eramaja ja ühiskondliku      hoone näitel
                                     Aleksandr Simonov, EK eriala magistrant
                           2. Lehma jalahaiguste automaatne tuvastamine jõumuundurite
                                     maatriksmati abil
                                     Allan Brutus, EK eriala magistrant
                           3. LNG eelised ja puudused katlamaja kütusena
                                     Jüri Moltsar, EK eriala magistrant
                           4. Eesti Maaülikooli spordihoone ventilatsioonisüsteemi
                                      lektritarbimine
                                      Helen Jaago, EK eriala magistrant
                           5. Reheahju soojustehniline mõõdistamine 
                                     Argo Ladva, EK eriala magistrant
                           6. Infrapunatermograafia kasutusvõimalusi lehma keha temperatuuride
                                     jaotuse uurimisel külmlaudas
                                     Margus Altement, EK eriala magistrant
                           7. Aardla katlamaja suitsugaaside kondensaatori efektiivsuse näitajad
                                     Vitali Feditšenkov, EK eriala magistrant
                           8. Kõrgepingeliinide ja alajaamaseadmete kaitsmine
                                     Janek Mäe, EK eriala magistrant 
                           9. Külmasillad hoonetes
                                     Henry Aun, EK eriala magistrant
                           10. 11 kw PV süsteemi tootlikkus talveperioodil
                                     Aleksander Riehakkainen, EK eriala magistrant
                           11. Soojuse tootmine ja jaotamine Kolga-Jaani kaugküttesüsteemis
                                     Taavet Tatar , EK eriala magistrant

                           Diskussioon ja kohv kell 14.30 ... Tehnikamaja ruumis A228