Konverentsi kava 2016

PÄEVAKAVA / Schedule

9.45     Registreerumine ja tervituskohv / Conference Registration & Morning Coffee   A202

10.15   Plenaaristung  / Plenary session                         ruum /room A204
12.15   Lõuna / Lunch break
13.00   Sektsiooniistungid / Parallel Session  ruumid/rooms B136, A211, A218, A219, A220
14.45   Diskussioon ja kohv Coffee and discussion  ruum/room  A202
 

REGLEMENT

Ettekanded kestus plenaaristungil kuni 12 minutit, sektsiooniistungil kuni 10 minutit. Ettekanded tuleb laadida arvutisse enne istungi algust, ettekandefaili ootuspärase toimimise kontrollimiseks on ette nähtud ajavahemik 10-15 min enne istungi algust.

 

The duration of presentations in Plenary session: 12 minutes and for Parallel session 10 minutes. Check in at the Session Room, preferably 10-15 minutes before your session, to submit/upload your files and to preview your presentation.

 

TOIMKOND

Esimees:   dotsent Oliver Sada
Liikmed:     lektor Janar Kalder
                  doktorant Vahur Rooni
                  doktorant Märt Reinvee

 

PLENAARISTUNG / plenary session
Neljapäeval, 21. aprillil 2016. a. kell 10.15

Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruum A204

Juhataja: dotsent Oliver Sada

1.

Avasõna

 

 

      Eesti Maaülikooli  esindaja

 

2.

Tervitussõnavõtt

 

 

      Margus Arak, tehnikainstituudi direktor

 

3.

The accuracy of a thermal storage device as a thermal energy meter

 

 

      Andrus Reier

 

4.

Comparative analysis of regularization filters for 3D printed structure's topology optimization

      Olga Petrova University of Latvia, Faculty of Physics and Mathematics / Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Engineering

 

5.

Micro meterage of surfaces in common rail diesel fuel supply apparatus

 

 

      Keio Küüt

 

6.

Protection zones influence on water quality of the river Rezekne

 

 

      Diana Svikle Rezekne Technological Academy, Faculty of engineering

 

7.

Electromyographic activity of skeletal muscles according to gender, chair design and aspects of the specific tasks

 

 

      Sigrit Ülper

 

8.

The Importance of Colors Ergonomics for Workplaces Design

 

 

      Kristine Uzulena Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Education

 

 

SOOJUS- JA ELEKTRIENERGIA / electrical and thermal energy

Neljapäeval, 21. aprillil 2016. a. kell 13.00
Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruum A218

Juhataja: lektor Maido Märss

1.

Ahju suitsugaasis sisalduva hapniku mõõtmine autotööstuses kasutatava hapnikuanduriga Measuring oxygen content in oven flue gas with oxygen sensor used in automotive applications

 

 

      Imre Hade

 

2.

Infrapuna-vaakumkuivati mudel soojustehniliste protsesside uurimiseks Modelling of infrared-vacuum drying

 

 

      Leo Laur

 

3.

Kuumaveeboileri isolatsiooni soojusjuhtivusteguri leidmine ning termostaadi töörežiimide määramine Energy efficiency of a heating system: thermal conductivity of a water heater insulation and  determining working regimes of the thermostat

 

 

      Madis Vitsut

 

4.

Basseinivee jääksoojuse energeetiline potentsiaal Pool Water Residual Energy Potential

 

 

      Marten Saareoks

 

5.

Koostootmisjaama rakendamine energiasäästmise eesmärgil CHP application to reduce energy usage

 

 

      Mihkel Merimaa

 

6.

Kirmsi alajaama võrgupiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon Reconstrucion of Kirmsi substation distribution network

 

 

     Veiko Vaht

 

7.

Keskseade kodumajapidamise elektritarbimise juhtimiseks elektrihinna alusel Central processing unit for controlling households’ electricity consumption based on electricity price

 

 

Timo Pärle

 

RAKENDUSTARKVARA JA MIKROKONTROLLERID / Application software and Microcontrollers

Neljapäeval, 21. aprillil 2016. a. kell 13.00
Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruum A220

Juhataja: lektor Janar Kalder

1.

Raspberry Pi computers in multicopters for geospatial data processing

 

 

      Janis Zalans Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Engineering

 

2.

Päikesepaneeli pööramise mudeli juhtimine Solar tracker management

 

 

      Urmas Lüpsik

 

3.

Patareitoitel sensorseadme arendus ja katsetus The development and testing of a battery powered sensor device

 

 

      Alo Veenpere

 

4.

Pneumosõiduki andmehõive süsteem Data Acquisition system of pneumatic vehicle

 

 

      Gert Truu

 

5.

Elektroonilise koormuse analoogskeem Electronic Load Analog Schema

 

 

      Siim Sulamägi

 

6.

Termopaaride keevitusseadme elektriline juhtimisskeem Thermocouples welding device electrical control circuit

 

 

      Andri Lember

 

7.

Kliimakambri soojusvahetusprotsesside analüüs programmi SciLab`i abil Analysis of heat flow processes in the Climate Chamber using SciLab

 

 

      Janno Koger

 

FÜSIOLOOGILINE JA PSÜHHOLOOGILINE TÖÖKOORMatUS / PHysical and mental workload

Neljapäeval, 21. aprillil 2016. a. kell 13.00
Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruum A219

Juhataja: doktorant Märt Reinvee

1.

Ergonomic working environment risks and employee well-being.

 

 

      Ilze Kantāne University of Latvia, Faculty of Chemistry

 

2.

Psychosocial risks at work and relationship with the work ability of the call center employees

 

 

      Sarmite Rutina-Rutenberga University of Latvia, Faculty of Chemistry

 

3.

Suitability of school environment for children physical needs

 

 

      Velga Viluma Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Education

 

4.

Masinõmblejate luu-lihaskonna funktsionaalne seisund ja töövõime Musculoskeletal parameters of sewing machine operators with partial and full work ability

 

 

      Kadi Hiir

 

5.

Masinõmblejate töö eripära ning luu-lihasvalude esinemissagedus Nature of work and incidence of musculoskeletal pain among sewing machine operators

 

 

     Mona Männaste

 

6.

Töövahendi käivitamise elektromüograafiline analüüs Electromyographic analysis of starting a power tool

 

 

     Sander Aia

 

 

Ergonoomika ja TÖÖKESKKOND / ergonomics and work environment

Neljapäeval, 21. aprillil 2016. a. kell 13.00
Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruum A211

Juhataja: doktorant Riin Raimla

1.

Mootorsõidukis kasutatava laste turvavarustuse koolituse vajalikkus Eestis The necessity of training for useing child safety seat in motor vehicle

 

 

      Elen Pabo

 

2.

Tänavapuhastusmasina juhi töökeskkond Street cleaning machines managers work environment

 

 

      Kristjan Kurrikoff

 

3.

Täppishaarde parameetrite mõõtmise metoodika Methodology of Pinch-grip measurement

 

 

      Vahur Luik

 

4.

Korduvate viskeliigutuste mõju hindamine ülajäseme funktsionaalsele seisundile sportlikul treeningul The effect of repeatable throwing motion on the upperlimbs functional condition of sport training

 

 

      Ergo Tamm

 

5.

Tootmistööliste töökeskkond ja tervislik seisund toiduainetetööstusettevõtte näitel Work environment and health status of workers in food processing industry

 

 

      Kaidy Muhel

 

6.

Piimatööstusettevõtte töötaja töö raskusaste ja energeetiline koormatus Level of difficulty and energetic load of dairy employee's work

 

 

      Nele Šott

 

7.

Lüpsirobotiga lauda töökeskkonna riskianalüüs Working environment risk analysis in robotic milking farm

 

 

      Grete Riistan

 

 

Tootmis- ja keskkonnatehnika / Manufacturing and Environmental engineering

Neljapäeval, 21. aprillil 2016. a. kell 13.00

Fr. R. Kreutzwaldi 56, ruum B136

Juhataja: doktorant Vahur Rooni

 

1.

Protection zonessituation research near watercourses at east latgalian forestry

 

 

      Jekaterina Krilova Rezekne Technological Academy, Faculty of engineering

 

2.

Standardi ISO 6892-1:2010 järgse katse metoodika väljatöötamine Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi mõõtelaboris Standard ISO 6892-1: 2010 following the development of methodologies measurement laboratory Estonian University of Life Sciences Institute of Technology

 

 

      Rain Drenkhan

 

3.

Membraanfiltri kasutamine biogaasi käitlemisel The use of membrane in process of purifying biogas

 

 

      Mailis Polma

 

4.

Mahepiima ja tavapiima erinevused The differences between organic milk and regular milk

 

 

      Malinovski Sergei

 

5.

Küüslaugu õisikute eemaldamise mõju küüslaugu sibulale Effect to the garlic bulb size after harvesting garlic scape

 

 

     Mikk Paavel

 

6.

Mootorsõidukis mõjuva kiirendusemõõtmine elektroonilise mõõteahela abil Electronic measuring circuit for measuring acceleration effect

on passengers in motor vehicle

 

 

      Priit Aare