Konverentsi kava 2018

PÄEVAKAVA
  9.45–10.10       Registreerumine ja kohv A202                 
10.15–12.15      Plenaaristung A204
12.15–12.55      Lõunapaus
13.00–14.40      Sektsiooniistungid
 14.45                Diskussioon ja kohv A202
REGLEMENT
Ettekanded plenaaristungil kuni 12 minutit
Ettekanded sektsiooniistungitel kuni 10 minutit

PLENAARISTUNG
Neljapäeval, 19. aprillil 2018. a.  kell 10.15
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum A204
Plenaaristungit juhatab dotsent Hardi Hõimoja


1. Avasõnad
Endla Reintam,  EMÜ õppeprorektor
Margus Arak, tehnikainstituudi direktor
2. Tööõnnetused Eesti põllumajanduses
Anni Enn, ergonoomika eriala magistrant
3. Ukse avamismehhanism elektrilisele ratastoolile
Tauno Terve, ergonoomika eriala magistrant
4. PID regulaatori häälestamine biomassi eeltöötlussüsteemile
Mihkel Keisk, tootmistehnika eriala magistrant
5. Teekatte pinna analüüs infrapunaanduri abil
Vidrik Kört, tootmistehnika eriala magistrant
6. CFD meetodi rakendamine pneumaatilise klapi analüüsiks
Kristjan Türk, tootmistehnika eriala magistrant
7. Varbmehhanismiga töötavate trenažööride kinemaatika analüüs
Andreas Mänd, tootmistehnika eriala magistrant  

 

 ENERGIAKASUTUSE SEKTSIOON
Neljapäeval, 19. aprillil kell 13.00
 Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum A218
Sektsiooni juhatab doktorant Janar Kalder

1. Päikeselt pärineva kiiritustiheduse mõõtmine püranomeetriga kasutades Raspberry Pi-d andmesalvestina
Raul Loog, energiakasutuse eriala magistrant
2. Taimede kasvutingimuste parameetrite seiresüsteemi andurseadme arendus
Riivo Mets, energiakasutuse eriala magistrant         
3. Päikesepaneelide hinnadünaamika
Kunnar Kangro, energiakasutuse eriala magistrant    
4. Elektriautode akude mahtuvuse vähenemine eluea jooksul
Anri Petrov, energiakasutuse eriala magistrant
5. Madalpingevõrgu pingeprobleemi lahendamine lisaseadmega
Karl Martin Põldsam, energiakasutuse eriala magistrant       
6. Kontaktivaba temperatuurimõõtmise rakendamisvõimalused
Heimar Linde, energiakasutuse eriala magistrant   


 ERGONOOMIKA SEKTSIOON
Neljapäeval, 19. aprillil kell 13.00
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum A220
Sektsiooni juhatab doktorant Assar Luha

1. Masinatööstusettevõtte tootmistsehhi töötajate töö raskusaste ja energeetiline koormatus
Leila Juhanson, ergonoomika eriala magistrant          
2. E-õppevahendi vajadus tööga seotud luu- ja lihaskonna ülekoormushaiguste ennetamiseks
Indrek Avi, ergonoomika eriala magistrant        
3. Puidutööstuse töötajate töökeskkond ja tervis
Käti Kikas, ergonoomika eriala magistrant
4. Skeleti-lihassüsteemi vaevused, kehaline aktiivsus ja töövõime naiskontoritöötajatel
Kätlin Kindsiko, ergonoomika eriala magistrant          
5. Terviseriskid, skeleti-lihassüsteemi vaevused ja töövõime naiskassapidajatel
Kristiina Kallion, ergonoomika eriala magistrant
6. Hooldustöötajate tööeripära ja skeletilihasvaevused
Grete Must, ergonoomika eriala magistrant
7. Skeleti-lihaskonna vaevuste esinemine loomaarstide ja loomaarstide abiliste seas
Kertu Kattai, ergonoomika eriala magistrant
8. Laparoskoopia simulatsiooni vajalikkus veterinaarmeditsiini tudengite õppetöös
Marin Loorits, ergonoomika eriala magistrant


TOOTMISTEHNIKA SEKTSIOON
Neljapäeval, 19. aprillil kell 13.00
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum A204
Sektsiooni juhatab doktorant Indrek Virro

1. Põllutöömasinate kaalujaotus
 Kaspar Kelgo, tootmistehnika eriala magistrant
2. Pöördprojekteerimine
Rainis Laanemets, tootmistehnika eriala magistrant
3. Läbivoolulise lämmastikplahvatusel põhineva bioetanooli tootmisseadme plahvatusdüüsi arendamine
Vilnis Polis, tootmistehnika eriala magistrant
4. Kallurhaagise tagaluugi lukustuse lahendused
Kristjan Pihlo, tootmistehnika eriala magistrant
5. Autopargi haldamine
Alvar Vool, tootmistehnika eriala magistrant
6. SMED metoodika rakendamine tootevahetustel
Veiko Ilumäe, tootmistehnika eriala magistrant
7. Energiasääst tootmises äratõmbe- ja filterseadmete kasutamisel
Andrei Jevtuševski, tootmistehnika eriala magistrant