Konverentsi kava 2019

PÄEVAKAVA
  9.45–10.10       Registreerumine ja kohv A202                 
10.15–12.15      Plenaaristung A204
12.15–12.55      Lõunapaus
13.00–14.40      Sektsiooniistungid
 14.45                Diskussioon ja kohv A202
REGLEMENT
Ettekanded plenaaristungil kuni 12 minutit
Ettekanded sektsiooniistungitel kuni 10 minutit

PLENAARISTUNG
Neljapäeval, 18. aprillil 2019. a.  kell 10.15
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, auditoorium A204
Plenaaristungit juhatab lektor Külli Hovi


1. Avasõnad
Endla Reintam, EMÜ õppeprorektor
Margus Arak, tehnikainstituudi direktor
2. Tervisedenduse ja töövõime säilimise olulisus Eestis ning mujal maailmas
Evelin Org, ergonoomika eriala magistrant
3.  Süsinikfiiberelemendiga tugevdatud sisetreitera hoidik
Rauno Raudsepp, tootmistehnika eriala magistrant
4.Mida teha tööstuses tekkiva heitsoojusega
Andres Grigor, energiakasutuse eriala magistrant
5. Lõiketugevuse analüsaatori arendamise võimalused
Allan Tooming, energiakasutuse eriala magistrant
6. Inverteri juhtimine Labview tarkvara abil
Aleksei Tšaussov, energiakasutuse eriala magistrant
7. Vertikaalse fotobioreaktori valguse intensiivsuse modelleerimine
Rikko Leheveer, tootmistehnika eriala magistrant  

 

 ENERGIAKASUTUSE SEKTSIOON I
Neljapäeval, 18. aprillil kell 13.00
 Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, auditoorium A204
Sektsiooni juhatab doktorant Mart Hovi

1. Scilabis modelleeritud katsekambri soojusleviprotsesside võrdlus konstrueeritud katsekambriga
Ronald Kändla, energiakasutuse eriala magistrant 
2. Taastuvenergiaallikate kasutamise osakaal Eestis
Urmas Raudsepp, energiakasutuse eriala magistrant 
3. Liposoomsete mikrokapslite saagikus ultrahelitöötlusel
Siim Muiste, energiakasutuse eriala magistrant
4. Välised andmete hankimise võimalused EMÜ Taastuvenergia labori jaoks
Oliver Hellaste, energiakasutuse eriala magistrant
5. Päikeseenergia kasutusvõimalused pereelamutes
Jefim Birjuk, energiakasutuse eriala magistrant


ENERGIAKASUTUSE SEKTSIOON II
Neljapäeval, 18. aprillil kell 13.00
 Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum A218
Sektsiooni juhatab magistrant Heino Pihlap

1. Elektrivõrgu rikete analüüs Veeriku ja Ülejõe piirkonnas
Valmar Saarepuu, energiakasutuse eriala magistrant
2. Autonoomse elektrivarustussüsteemi optimaalne toimimine koos alternatiivsete energiaallikatega
Mihkel Salem, energiakasutuse eriala magistrant         

3. Eesti elektrivõrkude desünkroniseerimine elektriühendusest BRELL
Edi Valgemäe, energiakasutuse eriala magistrant    
4. Dünaamiliselt juhitav sagedusmodulaator
Martin Plaado, energiakasutuse eriala magistrant 
5. Võrguteenuse kvaliteedi analüüs keskpinge elektrivõrgus üldistatud näitaja SAIDI alusel
Evelin Prüüs, energiakasutuse eriala magistrant


 ERGONOOMIKA SEKTSIOON
Neljapäeval, 18. aprillil kell 13.00
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum A220
Sektsiooni juhatab doktorant Assar Luha

1. Betoontoodete ettevõtte tootmistöötajate töökoha ergonoomika ja tervis
Agne Roogsoo, ergonoomika eriala magistrant          
2. Ergonoomilise jalutuskepi disain osteoartriiti põdevale isikule
Siim Ansberg, ergonoomika eriala magistrant        
3. Tegevusjuhendajate kognitiivne seisund sõltuvalt tööalasest vaimsest ülekoormusest
Alli Alas, ergonoomika eriala magistrant
4. Elektromüograafial põhinevate tagasisideseadmete patendiuuring
Mari-Liis Štrik-Ott, ergonoomika eriala magistrant   


TOOTMISTEHNIKA SEKTSIOON
Neljapäeval, 18. aprillil kell 13.00
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum B136
Sektsiooni juhatab doktorant Keio Küüt

1. APJ freespingi makroprogrammeerimise õppevahend
Argo Kenk, tootmistehnika eriala magistrant
2. 4-teljeline töötlus Fusion 360 CAM tarkvaras
Alari Kukk, tootmistehnika eriala magistrant
3. Manipulaator uArm kauglabori võimalus
Sander Kallissaar, tootmistehnika eriala magistrant
4. Probleemid purkide kaanetamisel
Tormi Lillerand, tootmistehnika eriala magistrant
5. Küttepuude toormaterjali etteande konveieri lahendused
Siim Kaaver, tootmistehnika eriala magistrant
6. Teravilja koppelevaatori pöördjaoturi motoriseerimine
Hannes Kurgpõld, tootmistehnika eriala magistrant