Konverentsi kava 2020

PÄEVAKAVA             
10:00–11:30      Plenaaristung
12:00–15:00      Sektsiooniistungid
 
REGLEMENT
Ettekanded plenaaristungil kuni 12 minutit
Ettekanded sektsiooniistungitel kuni 10 minutit

PLENAARISTUNG

Neljapäeval, 16. aprillil 2020. a.  kell 10:00
Plenaaristungit juhatab lektor Külli Hovi

1. Avasõnad
Endla Reintam, EMÜ õppeprorektor
Margus Arak, tehnikainstituudi direktor
2. Nanohübriidide poolt genereeritud voolu mõõtmine
Toivo Viidalepp, energiakasutuse õppekava magistrant
3. CNG kütuse põlemisprotsess diiselmootoris
Rauno Põldaru, tootmistehnika õppekava magistrant
4. Raskuste käsitsi teisaldamise hindamismeetodite võrdlus
Aile Viks, ergonoomika õppekava magistrant

 

ENERGIAKASUTUSE SEKTSIOON
Neljapäeval, 16. aprillil kell 12:00
Sektsiooni juhatab doktorant Heino Pihlap

1. Tootmisandmete kogumine
Aido Sirel, energiakasutuse õppekava magistrant 
2. Tartu avalike kiirlaadimisjaamade kasutuse analüüs
Andrei Bondar, energiakasutuse õppekava magistrant 
3. Temperatuuride mõõtmine Arduino Uno plaadiga
Helina Turja, energiakasutuse õppekava magistrant
4. Varutoite generaatorite testkoormuste ühenduspunktide ehitamine ja koormustestid
Olev Kivisikk, energiakasutuse õppekava magistrant
5. ENEFIT280 trafode koormusgraafikute analüüs elektrienergia tarbimise optimeerimiseks
Mihhail Tihhomirov, energiakasutuse õppekava magistrant
6. Samm-mootori juhtimine mikrosammtalitlusel
Tanel Heering, energiakasutuse õppekava magistrant
7. Päikeseelektrijaama tootlikkust mõjutavad tegurid
Lauri Kolberg, energiakasutuse õppekava magistrant        
8. Ülekäiguradade valguse spektrid
Regina Feldman, energiakasutuse õppekava magistrant    
9. Valga raudteejaama välisvalgustuse probleemid
Margus Roosik, energiakasutuse õppekava magistrant 

TOOTMISTEHNIKA JA ERGONOOMIKA SEKTSIOON
Neljapäeval, 16. aprillil kell 12:00
Sektsiooni juhatavad doktorandid Anni Enn ja Tormi Lillerand​

1. Reaktsiooniajad robotiseeritud tööraku väljalasketakti leidmiseks
Peeter Pihlakas, tootmistehnika õppekava magistrant
2. Teraviljakliidest lauanõude tootmisprotsess
Valmar Kütt, tootmistehnika õppekava magistrant
3. Membraanmootori silindrimahu muutuse modelleerimine
Roland Allmägi, tootmistehnika õppekava magistrant
4. Trendid põllumajandusmasinate eletrifitseerimises
Argo Mirk, tootmistehnika õppekava magistrant
5. Sõiduki automaatseks juhtimiseks kontrolleri abil ette valmistamine
Otto Tors, tootmistehnika õppekava magistrant
6. Geomeetria tolerantside rakendamine tootearenduses
Sander Kukk, tootmistehnika õppekava magistrant
7. Taastuva elektri energia kasutus Eestis praegu ja tulevikus
Roland Tarum, tootmistehnika õppekava magistrant
8. Skeletilihasvaevuste seosed individuaalsete ja tööga seotud teguritega regulaarse tervisekontrolli läbinud töötajate hulgas
Anneli Uiboleht, ergonoomika õppekava magistrant               
9. Hingamisteede ohutegurid põllumajanduses
Janne Udeküll, ergonoomika õppekava magistrant