Konverentsi kava 2021

PÄEVAKAVA             
10.00–11.30      Plenaaristung
12.00–15.00      Sektsiooniistungid
 
REGLEMENT
Ettekanded plenaaristungil kuni 12 minutit
Ettekanded sektsiooniistungitel kuni 10 minutit

PLENAARISTUNG
Neljapäeval, 15. aprillil 2021. a. kell 10.00
https://us02web.zoom.us/j/87615748004?pwd=c1ZHZjRoZGJ2cEVQaEdVMmZoL1Vjdz09
Meeting ID: 876 1574 8004, passcode: 345058
Plenaaristungit juhatab lektor Janar Kalder

 

1. Avasõnad
Endla Reintam, EMÜ õppeprorektor
Margus Arak, tehnikainstituudi direktor
2. Põllumajandusliku väetusroboti jõuülekande korpuse analüüs
Toomas Otsatalo, tootmistehnika õppekava magistrant
3. Luu- ja lihaskonna vaevuste levimus koostetöötajatel
Triin Terasmaa, ergonoomika õppekava magistrant
4.  Hoone kiirguslike soojuskadude arvutamise võimalused
Kaarel Paurson, energiakasutuse õppekava magistrant

 

ENERGIAKASUTUSE SEKTSIOON
Neljapäeval, 15. aprillil kell 12.00
https://us02web.zoom.us/j/81804565336
Meeting ID: 818 0456 5336
Sektsiooni juhatab doktorant Heino Pihlap

1. Keskpinge elektrivõrkude trasside projekteerimine
Tõnu Heinmets, energiakasutuse õppekava magistrant 
2. Nanokütuste valmistamine
Sven Petratškov, energiakasutuse õppekava magistrant 
3. Katla kütteelementide lülitusviis PV paneelide jaoks
Steven Visla, energiakasutuse õppekava magistrant


 ERGONOOMIKA SEKTSIOON
Neljapäeval, 15. aprillil kell 12.00
https://us02web.zoom.us/j/83045529905?pwd=Wi9JNXV3c0hodDVaVkFEaVhtZWM4Zz09,
 Meeting ID: 830 4552 9905, passcode: 744599
Sektsiooni juhatab doktorant Anni Enn 

1. Õpihaldussüsteemide kasutamine Eesti organisatsioonides
Natali Aosaar, ergonoomika õppekava magistrant
2. Mikroettevõtete töötervishoiu ja -ohutusalane olukord Eestis
Marju Arumäe, ergonoomika õppekava magistrant
3. Nutitelefoni kasutamise mõju noorte silmade tervisele
Eliise Kuul, ergonoomika õppekava magistrant
4. Füüsilise ja vaimse koormuse analüüs jalgpallikohtunike näitel
Mark-Julius Pikat, ergonoomika õppekava magistrant
5. Skeletilihasvaevuste levimus kokkade hulgas
Hilja Pillisner, ergonoomika õppekava magistrant
6. Lihaspinge, -elastuse ja -jäikuse muutused ajateenijatel sõjalise baaskursuse läbimise ajal suvel ja sügisel
Priit Põld, ergonoomika õppekava magistrant
7. Psühhosotsiaalsed ohutegurid kokkade töös
Julia Zvereva, ergonoomika õppekava magistrant
8. Päästetöötajate füüsiline aktiivsus ja skeletilihasvaevused
Raini Vaarask, ergonoomika õppekava magistrant               
 

TOOTMISTEHNIKA SEKTSIOON
Neljapäeval, 15. aprillil kell 12.00
https://us02web.zoom.us/j/87808560152?pwd=MERON3dMaE9lbldIUTV1TXBnTUl0QT09
 Meeting ID: 878 0856 0152, passcode: 235010
Sektsiooni juhatab Roland Allmägi

1. Torrefitseeritud pelletite mehaanilise vastupidavuse parendamine sidusainega
Rait Birken, tootmistehnika õppekava magistrant
2. Sisesoone mõõtmine koordinaatmõõtmismasinaga Axiom Too
Eduard Herm, tootmistehnika õppekava magistrant
3. Kartulisektorite lõikejõudude määramine
Martin Lond, tootmistehnika õppekava magistrant
4. CNC töötlemiskeskuse kinnitusrakise tugevusanalüüs
Anti Samsonov, tootmistehnika õppekava magistrant