Konverentsi kava 2023

XVII Magistrantide teaduskonverents INIMENE JA TEHNOLOOGIAD
Neljapäeval, 20. aprillil 2023. a. 


 

PÄEVAKAVA

10.00…11.30 Plenaaristung, ruum A204
11.30…12.00 Lõuna
12.00…13.30 Sektsiooniistungid
13.30 …Diskussioon ja kohv Tehnikamaja  ruumis A228

REGLEMENT

Ettekanded plenaaristungil kuni 20 minutit
Ettekanded sektsiooniistungil kuni 10 minutit

 

PLENAARISTUNG

Neljapäeval, 20. aprillil 2023. a. kell 10.00
Fr.R. Kreutzwaldi 56, ruum A204

 

Juhataja: lektor Heiki Lill
1. Avasõna
        Marek Metslaid, Metsanduse ja inseseeria instituudi direktor
        Margus Arak, Metsanduse ja inseseeria instituudi õppedirektor
2. Õhuliinide projekteerimine spetsiaaltarkvaraga
        Taavi Poll, energiakasutuse eriala magistrant
3.  Metaani põlemisprotsessi simulatsioon suletud süsteemis
        Anna Truver, tootmistehnika eriala magistrant
4. Õppejõu töö raskusaste ja energeetiline koormatus tava – ning kaugtöökeskkonnas
        Kati Karu, ergonoomika eriala magistrant
Lõuna 11.30...12.00

SEKTSIOON I

Neljapäeval, 20. aprillil 2023. a. kell 12.00
Fr.R. Kreutzwaldi 56, ruum A315

 

       Sektsiooni juhib doktorant Allan Tooming
       1. Sõiduki raami dimensioneerimisel arvestatavad jõud
                Tarko Juuse, tootmistehnika eriala magistran
       2. Tuulekoormuse mõju mobiilse päikesepargi raamile
                Armand Pellja, tootmistehnika eriala magistrant
       3. Elektrisõiduki keskkonnasäästlikus Eesti kontekstis
               Priit Auväärt, tootmistehnika eriala magistrant
        4. Vesiniku mõju diiselmootori heitgaasidele
                Artur Tarmo, tootmistehnika eriala magistrant
        5. Mustikaroboti hooldejaama komposiitmaterjalidest raami massi ja tugevuse võrdlus raami massivähendamiseks
                Magnus Kuusik, tootmistehnika eriala magistrant
        6. Komposiitmaterjalide kasutus haagise konstruktsioonis
                Janar Juss, tootmistehnika eriala magistrant
        7. Põldroboti keskliigendi analüüs
                Karl Valdre, tootmistehnika eriala magistrant

 

SEKTSIOON II

Neljapäeval, 20. aprillil 2023. a. kell 12.00
Fr.R. Kreutzwaldi 56, ruum A220

 

      Sektsiooni juhib doktorant Anni Enn
      1. Elektriõhuliinide projekteerimisstandardite võrdlus
             Matti Kapanen, energiakasutuse eriala magistrant
      2. Töövägivalla levimus kiirabiteenistuse töös
             Elis Kikka, ergonoomika eriala magistrant
      3. Meditsiinilabori töötajate skeletilihasvaevuste esinemine
             Karina Ilves, ergonoomika eriala magistrant
      4. Praktiline üldjuhis ergonoomidele ja töökeskkonnaspetsialistidele sundasendite hindamiseks
             Kaie Nellis, ergonoomika eriala magistrant
      5. Kruvidosaatori kasutatavus täppisväetamisel
             Gregor Randla, tootmistehnika eriala magistrant
      6. Turbulentseks pihustussüüteks kasutatava eelsüütekambri projekteerimine karburaatormootorile
             Paul Artur Timmusk, tootmistehnika eriala magistrant

Diskussioon ja kohv kell 13.30 ... Tehnikamaja ruumis A228