Konverentsi teade 2013

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut

Eesti Lennuakadeemia

VII Magistrantide teaduskonverents

INIMENE JA TEHNOLOOGIAD
HUMAN AND ENGINEERING

Tehnikamajas

18. aprill 2013. a., Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 56

http://te.emu.ee/userfiles/instituudid/te/image/FT/FT/ELA%20logo.png

EESMÄRK

Üliõpilaste uurimistulemuste esitamine ja arutelu. Esinemisvõimalus magistrantidele täitmaks
EMÜ Tehnikainstituudi magistritöö kaitsmise tingimused ja kord nõudeid.

TEEMAD
Tootmistehnika
Ergonoomika
Energiakasutus

TÖÖKEEL
Eesti keel

REGISTREERIMINE
Ettekandega esinejail palutakse täita eelregistreerimisevorm ja saata toimkonna sekretärile
hiljemalt 18. märts 2013.a.

ETTEKANNE
Konverentsiettekanne peab tutvustama magistritöös sisalduva probleemi lahendust ja põhitulemusi. Ettekanne ei tohi olla magistritöö lühikokkuvõte.
Ettekanne vormistatakse kirjalikult ja kantakse konverentsil ette suuliselt. Kirjalik ettekanne jälgib teadusartiklile sarnast struktuuri (vt artikli vormistamise juhend). Artiklid avaldatakse pärast konverentsi internetipõhises kogumikus. Suulist ettekannet on soovitav toetada ja illustreerida visuaalsete vahenditega.
Ettekande tekst koostatakse 2...3 leheküljel formaadis A4 ning esitatakse toimkonna sekretärile juhendaja kirjaliku nõusolekuga avaldamiseks nii paberil kui ka elektrooniliselt hiljemalt 10. aprillil 2013.a. Koostamisel järgida Tehnikainstituudi üliõpilastööde vormistamise juhendit .
Suulise ettekande kestus on 10...15 min, lisanduvad küsimused-vastused. Võimalik on kasutada
tahvlit, arvutit  ja videoprojektorit.

TÄHTAJAD

Eelregistreerimine ja ettekande lühikokkuvõtte esitamine

18. märts 2013

Ettekande kavasse võtmise teate väljasaatmine

27. märts 2013

Ettekande teksti esitamine

10. aprill 2013

Konverentsi kutse ja kava väljasaatmine

15. aprill 2013

TOIMKOND

Esimees:

lektor Erkki Jõgi

Liikmed:

dots. Tõnis Peets

 

lektor Tõnu Sõõro

 

spetsialist Märt Reinvee

Sekretär:

Heli Saaremets

INFO

  Heli Saaremets
  Fr. R. Kreutzwaldi 56-A108
  Tel 7313321
  e-post  heli.saaremets@emu.ee