Konverentsi teade 2014

 

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut

VIII Magistrantide teaduskonverents

INIMENE JA TEHNOLOOGIAD
HUMAN AND ENGINEERING

Tehnikamajas 

17. aprill 2014. a., Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 56

 

 

EESMÄRK

Üliõpilaste uurimistulemuste esitamine ja arutelu. Esinemisvõimalus magistrantidele täitmaks EMÜ Tehnikainstituudi magistritöö kaitsmise tingimused ja kord nõudeid.

TEEMAD

Tootmistehnika

Ergonoomika

Energiakasutus

TÖÖKEEL

     Eesti keel

REGISTREERIMINE

     Ettekandega esinejail palutakse täita eelregistreerimisvorm ja saata toimkonna sekretärile hiljemalt 17. märts 2014.a.

ETTEKANNE

 

Konverentsiettekanne peab tutvustama magistritöös sisalduva probleemi lahendust ja põhitulemusi. Ettekanne ei tohi olla magistritöö lühikokkuvõte. Ettekanne vormistatakse kirjalikult ja kantakse konverentsil ette suuliselt. Kirjalik ettekanne jälgib teadusartiklile sarnast struktuuri (vt kirjaliku ettekande vormistamise juhend). Ettekandetekstid avaldatakse pärast konverentsi internetipõhises kogumikus. Suulist ettekannet on soovitav toetada ja illustreerida visuaalsete vahenditega.

Vastavalt juhendile koostatud ettekande tekst esitatakse toimkonna sekretärile juhendaja kirjaliku nõusolekuga avaldamiseks nii paberil kui ka elektrooniliselt hiljemalt 09. aprillil 2014.a.

Suulise ettekande kestus on 10...15 min, lisanduvad küsimused-vastused. Võimalik on kasutada tahvlit, arvutit  ja videoprojektorit.

TÄHTAJAD

 

Eelregistreerimine ja ettekande lühikokkuvõtte esitamine

 

17. märts 2014

 

Ettekande kavasse võtmise teate väljasaatmine

 

26. märts 2014

 

Ettekande teksti esitamine

 

  9. aprill 2014

 

Konverentsi kutse ja kava väljasaatmine

 

14. aprill 2014

 

Konverents

 

17. aprill 2014

TOIMKOND

 

Esimees:

dotsent Oliver Sada

 

 

Liikmed:

doktorant Märt Reinvee

magistrant EG II Janno Välja

   

doktorant Alo Allik

magistrant EK II Jaanus Uiga

   

doktorant Lara Podkuiko

magistrant TA II Priit Veeber

 

Sekretär:

Galina Kononenko

 

INFO

 

  Galina Kononenko
  Fr. R. Kreutzwaldi 56-A224
  Tel 7313309
  e-post:  galina.kononenko@emu.ee